با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش‌بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان

رسول حشمتی؛ الهه ناصری؛ مریم پرنیان خوی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 7-19

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.36158.3745

چکیده
  مقدمه: مصرف سیگار علاوه بر اینکه یکی از عوامل خطرساز بیماری سرطان می­باشد، می­تواند نقش مهمی نیز در روند بهبودی بیماران مبتلا ایفا ­کند. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرکوبگری عاطفی و توانمندی ایگو در پیش­بینی مصرف و عدم مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان می­باشد. روش: پژوهش ...  بیشتر

5. نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت
پیشران‌ها و پسران‌های توسعه تعامل در محیط سلامت برخط: رویکرد روان‌شناسی (مورد مطالعه: کاربران و پزشکان در جامعه سلامت برخط از طریق گروه های تلگرامی)

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 20-51

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38379.3860

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام این پژوهش  شناسایی پیشران ها و پسران های توسعه تعامل در محیط سلامت بر خط است؛ روش: از این رو جامعه مورد بررسی جوامع اینترنتی و گروه های اینترنتی است. برای این مهم در این پژوهش ابتدا 4 گروه تلگرامی بزرگ در زمینه سلامت که در آن کاربران و متخصصان با هم درزمینه های مختلف در تعامل هستند انتخاب شد و نظریات هر گروه بررسی ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثربخشی شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن‏ آگاهی گروهی بر علائم جسمی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‏ پذیر

علیرضا پیرخائفی؛ مرتضی روزبهانی؛ سیده سارا راستگو

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 52-66

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38550.3907

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناخت‏درمانی مبتنی بر ذهن‏ آگاهی گروهی بر کاهش علائم جسمی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک‏پذیر اجرا شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و دارای طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با دوره پیگیری بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلا به اختلال عملکردی گوارش در شهر رشت بودند ...  بیشتر

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و حساسیت پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس

مژگان آگاه هریس؛ ناهید رمضانی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 67-82

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39225.3927

چکیده
  مقدمه: پسوریازیس، بیماری مزمن و التهابی پوستی است که عوامل روانشناختی در ایجاد و تداوم آن دخالت دارند هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و حساسیت‌پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس است. روش‌: طرح پژوهشی علّی- مقایسه‌ای و نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 130 نفر افراد با پسوریازیس و 130 نفر بدون پسوریازیس انتخاب شدند. کلیّه‌ی ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه‌های اقدام به خودکشی (IMSA)

محمد جواد بگیان؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 83-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39627.3951

چکیده
  مقدمه: بررسی ویژگی­های روانسجی پرسشنامه­ای که انگیزه­های اقدام به خودکشی را در همۀ نظریه­های موردتوجه قرار داده باشد می­تواند متناسب با نوع انگیزه بستری را برای ارزیابی، تشخیص و مداخله فراهم آورد. این پژوهش باهدف ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه­های اقدام به خودکشی (IMSA) انجام گرفت. روش: نمونه پژوهش شامل 250 نفر از افراد ...  بیشتر

تأثیر برنامۀ تفکر سازنده (PATHS) بر شایستگی اجتماعی و هیجانی، واسطه‌های عصبی- شناختی و هیجانی، اختلالات برون‌نمود و ارتباط آن با سلامت جسمی و روانی کودکان

بهنام بهراد

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 113-130

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39733.3980

چکیده
  مقدمه: اختلالات رفتاری بعنوان شایعترین اختلالات دورۀ کودکی هزینه‌های بهداشتی، فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارند که از طریق واسطه‌های عصیبی-شناختی و هیجانی تأثیری گسترده بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نسخۀ فارسی برنامۀ PATHS بر کاهش مشکلات و اختلالات رفتاری برون‌نمود کودکان ...  بیشتر

تأثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده به شیوه گروهی بر عملکرد جنسی و ابراز گری هیجانی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

شهرام مامی؛ مریم حیدری

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 131-150

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.36155.3744

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده به شیوه گروهی بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از بین بیماران زن مبتلا به ام‌اس مراجعه کننده به کلینیک جامع ام‌اس شهر کرمانشاه در ...  بیشتر

7. نقش روان شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
پیش بینی پذیرش درد، بر اساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید

مینو بهرامی راد؛ زهره رافضی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 151-166

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38617.3887

چکیده
  مقدمه: هدفاین پژوهش پیش‌بینی پذیرش درد، براساس استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز روماتولوژی مناطق 2،3،5،6،7،18 شهر تهران در سال 1396 بودند که 214 نفر از آنها، بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

سید رضا میرمهدی؛ مرضیه رضاعلی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 167-183

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40990.4049

چکیده
  مقدمه این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر    تاب‌آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت شهرستان خوانسار  انجام شد.روش: طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود.ازپرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) ، پرسشنامه تنظیم شناختی گارنفسکی، کرایج (2006) و پرسشنامه امیدواری میلر وپاور(1988) ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر شرم درونی وعزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی

حسن عبداله زاده؛ یوسف کبیری نسب

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1397، صفحه 184-199

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.43575.4221

چکیده
  مقدمه: جراحی ماستکتومی رکن اساسی درمان در مبتلایان به سرطان پستان می­باشد که می تواند موجب آسیب به زندگی زنانشویی گردد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم درونی وعزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر