دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1397، صفحه 7-199 
5. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه‌های اقدام به خودکشی (IMSA)

صفحه 83-112

10.30473/hpj.2019.39627.3951

محمد جواد بگیان؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی