با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه اختلال تصویرتن، اختلال بد شکلی بدنی و گرایش به مد در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی

محمدرضا ذوقی پایدار؛ افسانه کرمی؛ صفدر نبی زاده

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 7-24

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اختلال تصویر تن، بدریختی بدن و گرایش به مد در افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیرمتقاضی بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه­ای علی- مقایسه­ای است و شیوه نمونه­گیری در دسترس می­باشد. حجم نمونه 300 نفر بود که 150 نفر افراد متقاضی جراحی زیبایی و 150 نفر نیز افراد غیر متقاضی بودند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ­های ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
مقایسه اثربخشى درمان شناختى- رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم کمر درد، افسردگی و افزایش رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود

محمد اورکی؛ آتوسا مهدیزاده؛ افسانه درتاج

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 25-43

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتارى متمرکز بر تنظیم هیجان و درمان پذیرش و تعهد بر علایم کمر درد، افسردگی و رضایت از زندگی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود پرداخت. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 زن دارای کمردرد مزمن با اختلال افسردگی اساسی همبود ...  بیشتر

تاثیر هیجانات بر سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت
اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری

محمد جواد ربانی پارسا؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 44-61

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانش‌گری در افراد چاق، بود. روش: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 20 فرد چاق از مراجعان کلینیک جویندگان سلامت، کلینیک سبحانی، و کلینیک روشا در مشهد، به‌صورت داوطلبانه و مطابق معیارهای ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
تأثیر یک جلسه تمرین پیلاتس بر احساسات مثبت زنان چاق: بررسی تعامل انگیزش موقعیتی و شدت ادراک شدۀ تمرین برای پیش‌بینی احساسات مثبت

رسول عابدان زاده؛ کبری جوادیان؛ رضوان خیراندیش؛ روح اله رنجبر

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 62-74

چکیده
  مقدمه: انگیزش برای فعالیت­های مختلف قویاٌ تحت تأثیر ادراکات خودمختاری فرد نسبت به آن فعالیت­ها قرار می­ گیرد. هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط بین انگیزش موقعیتی و شدت ادراک شدۀ تمرین در زنان چاق برای پیش ­بینی تغییر در احساس مثبت ناشی از یک جلسه تمرین پیلاتس بود. روش:­ در پژوهش شبه تجربی حاضر، 17 زن چاق با میانگین وزن، 0/10 ± ...  بیشتر

تاثیر هیجانات بر سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت
نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی در رابطة ارزیابی‌های شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای سلامت در نوجوانان

امید شکری؛ آرزو سیاردوست تبریزی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 75-100

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه­ای تاب­آوری روان­شناختی در رابطة فرایندهای ارزیابی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رفتارهای سلامت و بهزیستی هیجانی انجام شد. روش: 409 نوجوان پسر به مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، نسخة تجدید نظر شدة مقیاس ارزیابی تنیدگی (SAM-R)، مقیاس تاب­آوری نوجوان (ARS)، نیمرخ سبک زندگی ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
مقایسه اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری با بازپردازش و کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بیخوابی و افکار خودآیند منفی زنان مبتلا به سرطان

الهه صادقی؛ شهره قربان شیرودی؛ مرتضی ترخان؛ شهربانو کیهانیان

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 101-116

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری با بازپردازش(IRRT)  و کاهش استرس مبتنی بر  ذهن­آگاهی (MBSR) بر بیخوابی و افکار خودآیند منفی زنان مبتلا به سرطان انجام شده است. روش: روش تحقیق این پژوهش نیمه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون –پس­آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از پرسشنامه­های افکار خودآیند منفی ...  بیشتر

میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
پیش بینی سلامت بدنی بر اساس فشارزاهای تحصیلی و سبک های شوخ طبعی در دانشجویان

کریم سواری

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 117-131

چکیده
  مقدمه: از آنجایی که عوامل مرتبط با سلامت بدنی همواره مورد توجه پژوهشگران است لذا در تحقیق حاضر، پیش بینی سلامت بدنی بر اساس فشارزاهای تحصیلی و سبک های شوخ طبعی در دانشجویان مورد بررسی قرارگرفت.  روش : دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند که از بین آن­ها 259 نفر (200 دختر و 59 پسر) به شیوه نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

4. عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان

سودابه بساک نزاد؛ نیما عارفی؛ نسرین ارشدی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 132-145

چکیده
  مقدمه: شواهد پژوهشی گوناگون، شباهت­هایی میان اعتیاد به مواد و مصرف برخی مواد غذایی را نشان داده­اند. هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیش­آیندهای اعتیاد غذایی است. روش: نمونه­ی این پژوهش شامل 306  نفر (142 مرد و 164 زن) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
پیش بینی رشدپس آسیبی بر اساس علائم یادبود‎ ‎و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سرطان

سیده فاطمه موسوی؛ ریحانه رمضانی تمیجانی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1397، صفحه 146-159

چکیده
  مقدمه:این پژوهش با هدف مطالعۀ علائم یادبود، نشخوار فکری و رشدپس ­آسیبی در زنان مبتلا به انواع سرطان مراجعه­کننده به بیمارستان­های دولتی شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، بدین منظور 189 نفر از زنان مبتلا به انواع مختلف سرطان که برای درمان به بیمارستان­های دولتی شهر تهران مراجعه کرده بودند، به روش ...  بیشتر