با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
پژوهشگران پراستناد جهان اسلام
انتخاب جناب آقای دکتر احمد علیپور سردبیر محترم نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم. انتخاب جناب آقای دکتر حسین زارع عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم. انتخاب سرکار خانم دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان اسلام را تبریک می گوییم. انتخاب جناب آقای دکتر عباس ابوالقاسمی عضو محترم هیات تحریریه نشریه روانشناسی سلامت به عنوان پژوهشگران برتر پراستناد جهان ...

مطالعه بیشتر

انتخاب آقای دکتر احمد علیپور به عنوان استاد نمونه کشوری
دکتر احمد علیپور استاد تمام دانشگاه پیام نور بر اساس ارزیابی های وزارت علوم به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1400  انتخاب شدند.

مطالعه بیشتر

مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی)
مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی) به آدرس اینترنتی زیر مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم را دریافت کرد و آماده دریافت مقالات محققان می باشد. http://ajohp.journals.pnu.ac.ir/

مطالعه بیشتر

نمایه شدن فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت در پایگاه بین المللی DOAJ
نمایه شدن فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت در پایگاه بین المللی DOAJ

مطالعه بیشتر

انتصاب جناب آقای دکتر علیپور به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی،معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری
انتصاب جناب آقای دکتر علیپور به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی،معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری

مطالعه بیشتر

1390 اخذ درجه علمی پژوهشی
احتراما به اطلاع جامعه علمی و پژوهشی می رساند به کمک فضل الهی و پیگیری های مستمر  طبق نظر کمسیون اعطای اعتبار علمی-پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شماره 270917/3 مورخ 24/12/90)فصلنامه روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور  با سردبیری جناب آقای دکتر احمد علی پور استاد تمام گروه روانشناسی موفق به اخذ درجه علمی و پژوهشی گردید.

مطالعه بیشتر