اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1229
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 947
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 841

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 40189
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37939
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 321 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 7 %