اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1369
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 1116
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 966

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 16739
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15949
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 8 %