با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

زهرا قنبری؛ زهرا درویزه؛ زهره خسروی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 7-30

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.38808.3896

چکیده
  مقدمه: در میان عوامل ارزیابی موفقیت جراحی چاقی اسلیو معده،  عوامل روانشناختی به دلیل برداشت شخصی فرد از موفقیت درمان،  اهمیت ویژه­ای دارند.  در این پژوهش نقش اضطراب و افسردگی به عنوان دو اختلال شایع در افراد اقدام­کننده به جراحی اسلیو در ارزیابی موفقیت جراحی بررسی می­شود. روش: پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی برای مطالعه­ی ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
اثربخشی آموزش ایمن سازی درمقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا در بیماران دیابتی

محمد امیری؛ کریم عسگری مبارکه؛ حمید رضا عریضی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 31-48

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.36669.3774

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس بر احساس عاملیت ومیانگین هفتگی قند خون ناشتا بیماران دیابتی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن شامل 2450 نفر بیماران دیابتی درمانگاه ام البنین اصفهان بود که از میان آن‌‌ها 17زن و9مرد به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10زن و4مرد)و گواه ...  بیشتر

اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان

مهسا کبیری؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 49-61

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37084.3799

چکیده
  مقدمه: زنان به عنوان هسته اصلی خانواده، نقش مهمی دارند، سلامت و بیماری آن‌ها به طور مستقیم سلامت کل خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری ...  بیشتر

اثربخشی آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

صدیقه خیاطان مصطفوی؛ اصغر آقایی؛ محسن گل پرور

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 62-80

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37466.3814

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب، افسردگی در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی دو‌گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) سه مرحله‌ای پیش آزمون-پس‌آزمون- پیگیری) بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به فیبرومیالژیا بودند که ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور

فاطمه بهشتیان؛ حسن احدی؛ نیلا علمی منش؛ آدیس کراسکیان موجمباری

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 81-99

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37772.3834

چکیده
  مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوج­های نابارور وارد کرده و بر جنبه های گوناگون زندگی آنها تأثیر می گذارد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور است. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر

تاثیر هیجانات بر سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت
ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی

آرزو علی آبادیان؛ رمضان حسن زاده

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 100-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.38127.3853

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تدوین و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جهت گیری های هیجانی در رابطه جنسی می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی با هدف تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر زنان متاهل شهر بابل در سال 1396 بود. همچنین نمونه آماری شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز ...  بیشتر

3. عوامل روانی گسترش جراحی های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و ...
مقایسۀ عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به بدریخت انگاری بدن و اضطراب اجتماعی

مجتبی تاشکه؛ محمد حسن دوازده امامی؛ مریم بختیاری؛ مهدی جعفری

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 113-130

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.36452.3759

چکیده
  مقدمه:هدف مطالعه حاضر مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلابه اضطراب اجتماعی و بدریخت انگاری بدن بود. روش: پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود. از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعداد 65 نفر که در پرسشنامه فوبی اجتماعی نمره بالای خط برش گرفتند و 65 نفر که در پرسشنامه ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (SDTP) بر ارتقاء امید و شادکامی افراد مبتلا به سرطان

جهانشاه محمدزاده؛ زینب السادات حسینی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 131-151

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.36464.3760

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر ارتقاء امید و شادکامی افراد مبتلا به سرطان انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد دارای تشخیص پزشکی سرطان و مراجعه‌کننده به مرکز پرتو درمانی بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه ...  بیشتر

مداخلات روانشناختی در سلامت و بیماریها
اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و نگرانی زنان مبتلا به سرطان سینه

سجاد علی قنواتی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 152-168

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.38658.3886

چکیده
  مقدمه: سرطان سینه به عنوان بیماری مزمن جسمی است که آثار روانی و جسمی فراوانی را برای فرد ایجاد می­کند پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیردرمان­ مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و  نگرانی  زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اهواز  بوده است.روش: طرح پژوهش از نوع پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه آزمایش و گواه می­ باشد. جامعه ­ی آماری پژوهش ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
نقش طرحواره های جنسی با میانجی گری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری

مهناز شریفیان؛ مجید صفاری نیا؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، صفحه 169-190

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.38677.3889

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین طرحواره های جنسی و اختلال درد جنسی با میانجیگری سبک های تبادل اجتماعی صورت گرفت. روش: جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های جنسی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 220 نفر از زنان واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از مقیاس طرحواره های جنسی اندرسن و سیرووانسکی ...  بیشتر