پرسش‌های متداول

مدت زمان تعیین تکلیف مقاله چقدر است؟

برخی مقالات که در سال 96 حدود 39 درصد مقالات را شامل شد با توجه به عدم تناسب یا غیرمرتبط بودن موضوع مقالات با اهداف و محورهای فصلنامه در کمتر از یک هفته عدم پذیرش دریافت کردند.مقالات مرتبط بعد از دو هفته بعد از اعمال نظر سردبیر و برخی از اعضای هیات تحریریه(در صورت تایید اولیه) برای ارسال به داوران ارسال خواهند شد.مدت زمان داوری به طور دقیق قابل پیش بینی نیست.میانگین زمان داوری مقالات در سال 96 برای هر مقاله 4 ماه بوده است.بقیه فرایند بررسی بستگی به زمان و کیفیت بازنگری نویسنده دارد.

آیا فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت می کند؟

 دریافت هزینه: بعد از داوری و پذیرش مقاله دو میلیون ریال(دویست هزار تومان) و قبل از انتشار و صفحه آرایی دو میلیون ریال(دویست هزار تومان) از طریق سامانه دریافت می شود.


برای پرداخت هزینه در قسمت مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه وارد شوید و روی کد مقاله کلیک نمایید و فرایند پرداخت را ادامه دهید.در صورت بروز خطا در پرداخت در زمانی متفاوت و با مرورگری دیگر اقدام به پرداخت نمایید.

نحوه ارتباط با فصلنامه چگونه است؟

نویسندگان می توانند از طریق ایمیل فصلنامه سوالات احتمالی خود را مطرح کنند.شایان ذکر است فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت همه اطلاعات مقاله مشخصات نویسندگان و تعهدنامه را از طریق سامانه دریافت می کند نه ایمیل.