اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه "روانشناسی سلامت " به صورت فصلنامه با امتیاز علمی - پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. 

هدف این نشریه ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روانشناسی سلامت است.  انتشار مقالات علمی مرتبط با این حیطه  که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد از ماموریت های این نشریه می باشد.

فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین­ المللی است از دیگر اهداف این نشریه است.مخاطبان نشریه  تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران  می باشند.

محورهای نشریه  روانشناسی سلامت

میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت

فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها

پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های تشخیص پزشکی

عوامل روانی گسترش جراحی های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به جامعه

عوامل روانشناختی(سلامت) مرتبط با انواع اعتیاد

نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت

نابرابریها در سلامت و بیماریها

نقش روان شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی

جنبه  های روان­شناختی ورزش و تغذیه

نقش هیجانات در رفتارهای مرتبط با سلامت

مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت

 خانواده و سلامتی

جنبه های روانی پیشگیری از بیماریهای جسمی

معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی

بیماریهای مزمن (سرطان،دیابت،ایدز، بیماریهای قلبی-عروقی ، ام اس و تصادفات)

رویکردی تحولی به روانشناسی سلامت.

 روش شناسی تحقیق و اندازه گیری در روان شناسی سلامت