دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 7-177 
اثربخشی رویکرد درمان مثبت‌نگر بر کیفیت خواب و کاهش درد بیماران مبتلا مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 117-130

10.30473/hpj.2022.59167.5234

ماریه عبدالقادری؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ عباس ابوالقاسمی؛ موسی کافی؛ حمید رضا حاتمیان