با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
نقش سواد سلامت، بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2

حسن شفیعی؛ شادی نصیری

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.47749.4497

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 2 بر اساس بهزیستی روان‌شناختی، سواد سلامت و خودکارآمدی بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام صادق (ع) شهر دلیجان در سال 1396 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 150 بیمار ...  بیشتر

ارزیابی مدل بسط‌یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری قلب

فاطمه دائمی؛ جعفر حسنی؛ مهدی اکبری؛ شکوفه حاج صادقی؛ مهدی اکبرزاده

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 23-44

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48303.4528

چکیده
  مقدمه: کیفیت زندگی نسبت به وضعیت سلامت یا بیماری جایگاه ویژه­ای برای سیاست­گذاران و متخصصان مراقبت­های بهداشتی دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی مدل بسط‌یافته کیفیت زندگی وابسته به سلامت در بیماران عروق کرونری قلب بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. از تمام بیماران عروق کرونری قلب ...  بیشتر

مقایسه نیمرخ شخصیتی، تحمل ابهام و مقابله مذهبی در افراد مبتلا به سرطان خون و افراد سالم

فرشته پورمحسنی کلوری؛ آیدا شجاعی؛ عیسی جعفری؛ مهری مولایی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.44151.4260

چکیده
  مقدمه: سرطان خون یکی از شایع­ترین سرطان­ها است، شیوع بالایی داشته، پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی برای بیمار به همراه دارد و عوامل مختلفی در شکل­گیری و تشدید آن نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه نیمرخ شخصیتی، تحمل ابهام و مقابله مذهبی بیماران مبتلا به سرطان خون و افراد سالم انجام گرفت. روش: روش پژوهش، علی­مقایسه­ای ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

ماشااله یزدی؛ مجید صفارنیا؛ حسین زارع

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 61-78

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48162.4521

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشیدرمانمبتنیبرکیفیتزندگیودرمانمبتنیبرتنظیمهیجانبر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلابهدیابتنوعدومراجعه­کنندهبهبیمارستان ایرانی ...  بیشتر

نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان -سرارودی؛ فرحناز مسچی؛ جواد خلعتبری؛ بیوک تاجری

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 79-94

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52453.4785

چکیده
  مقدمه: سواد سلامتبیماران سرطان پستان نقش مهمی در دسترسی به اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی تاب­آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: در این مطالعه مقطعی و همبستگی 213 بیمار مبتلا به سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج و بصورت پی‌درپی انتخاب ...  بیشتر

مقایسه امیدواری و تمایلات رفتار جامعه‌پسند در سطوح مختلف پیامدهای مثبت بیماری سرطان

رضا شباهنگ؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ مرضیه شهریاری سرحدی؛ عادله یوسفی سیاکوچه؛ وحید حاجی علیانی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 95-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.47602.4488

چکیده
  مقدمه: بیماری­های جسمانی همچون سرطان علاوه بر پیامدهای منفی می ­توانند پیامدهای مثبتی را نیز موجب گردند که تحت عنوان پیامدهای مثبت بیماری شناخته می­ شوند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه امیدواری و تمایلات رفتار جامعه ­پسند در سطوح مختلف پیامدهای مثبت بیماری سرطان صورت گرفت. روش: در این مطالعه علی-مقایسه­ ای، جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

تأثیر درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پیروی از دستورات پزشک در بیماران دیابتی

مهدی عبداله زاده رافی؛ علی گل باف

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 113-126

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.47979.4510

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش تأثیر درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر پیروی از دستورات پزشک در بیماران دیابتی بود. روش: روش این پژوهش به شیوۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش ­آزمون-پس­ آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ­ی آماری پژوهش شامل کلیۀ بیماران دیابتی عضو انجمن دیابت شهر مشهد در سال 1397 بود که از بین آن‌ها 30 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس

علی محمد رضایی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ الهام افلاکی؛ محمد جعفر بهره دار

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 127-144

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48753.4576

چکیده
  مقدمه: لوپوس بیماری است که با ایجاد اضطراب در فرد باعث نگرانی و تنش در پاسخ به شرایط تهدیدکننده می‌گردد. این تغییر در ساختار خلقی افراد باعث ایجاد افسردگی و تغییر در کیفیت زندگی افراد می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت برافسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک ...  بیشتر

رابطه روش‌های مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نگار عظیم زاده طهرانی؛ محمد حسین بیاضی؛ محسن شاکری نسب

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 145-160

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48867.4584

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین روش‌های مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) مشهد در سال 1397 تشکیل داده­اند که تعداد 100 نفر ...  بیشتر

ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19

مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ معصومه تدریس تبریزی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، صفحه 161-177

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.53009.4819

چکیده
  مقدمه: با توجه به شرایط کنونی شیوع ابتلا به ویروس کرونا همه متخصصین و همه مردم می‌دانند که بهترین روش شکست آن، در خانه ماندن است. در همین راستا ماندن در خانه به سبک زندگی جدیدی نیاز دارد که اگر افراد نکات سبک زندگی جدید را رعایت نکنند، ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس ...  بیشتر