با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
فراتحلیل عوامل گرایش زنان ایرانی به عمل های جراحی زیبایی

الهه پور کاوه دهکردی؛ ارسلان خان محمدی اطاقسرا؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 7-24

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.44278.4266

چکیده
  مقدمه: هدفپژوهش حاضر فراتحلیل عوامل گرایش زنان ایرانی به عمل‌های جراحی زیبایی بود. روش: این مقاله با رویکرد فراتحلیل به بررسی مساله پرداخته است.  جامعه تحقیق را 50 پژوهشی که در ارتباط با عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مؤثر در گرایش زنان به جراحی زیبایی در سال‌های 86 تا 96 انجام‌شده تشکیل می‌دهد که از این میان 32 پژوهشی که دارای شرایطلازم ...  بیشتر

اثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختی (استرس، کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای) بیماران دیابتی نوع 2

علیرضا آقا یوسفی؛ یارحسین صفری؛ سارا احمدی؛ پرستو عباسپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.41833.4104

چکیده
  مقدمه: دیابت نوع 2 یکی از بیماری­های مزمن است که اثرات جسمی و روانی عدیده­ای برای فرد به دنبال دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسیاثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختیبیماراندیابتینوع 2 انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌-پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه­ی آماری بیماراندیابتی دارای پرونده ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ)

شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.42927.4189

چکیده
  مقدمه: در ایجاد مشکلات وزن در کودکان و بزرگسالان، بر تفاوت­های فردی در چندین بُعد سبک غذاخوردن و تغذیه دلالت شده است. در این مطالعه هنجاریابی، روایی و پایایی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان موردبررسی قرار داده شده است. روش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. این پرسشنامه شامل 35 سؤال است که هشت عامل مؤثر بر رفتار غذا خوردن (لذت بردن ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و مکانیسم‌های دفاعی در رابطه کمال‌گرایی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان متقاضی جراحی زیبایی

مجید برادران

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 57-74

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48109.4517

چکیده
  مقدمه: متغیرهای روان­شناختی یکی از عوامل مهم گرایش افراد به جراحی زیبایی است. پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش واسطه ­ای راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و مکانیسم­های دفاعی دررابطه بین کمال­گرایی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان متقاضی جراحی زیبایی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان ...  بیشتر

اثر‌بخشی درمان یکپارچه‌شده شناختی-رفتاری با ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دو

جواد ایوبی؛ ایمان الله بیگدلی؛ علی مشهدی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 75-94

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48322.4533

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر‌بخشی درمان شناختی-رفتاری یکپارچه‌شده با ذهن‌آگاهی بر روی کیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش: طرح این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با گروه گواه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که تعداد 30 نفر بیمار دیابتی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند ...  بیشتر

اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد تحلیل وجودی- معنویت بر کیفیت و معنای زندگی بیماران مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس (MS)

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 95-120

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48635.4563

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکردهای تحلیل وجودی و معنویت بر کیفیت و معنای زندگی مبتلایان به ام‌اس صورت پذیرفت. روش: پژوهش به روش تک شرکت‌کننده‌ و طرح آزمایشی خط مبنا چندگانه، انجام شد. 5 نفر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب و مورد مداخله قرار گرفتند. مداخله‌ در 12 مبحث، هفته‌ای دو جلسه یک‌ساعته ...  بیشتر

بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: نقش سرسختی روانشناختی، حس انسجام و راهبردهای مقابله‌ای

ساناز عینی؛ زهره هاشمی؛ متینه عبادی کسبخی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 121-136

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.50390.4661

چکیده
  مقدمه: در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو سطح بهزیستی روانشناختی همواره پایین بوده و این خود باعث تشدید علائم در آنها می­شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرسختی روانشناختی، حس انسجام و راهبردهای مقابله­ای با بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش:در این پژوهش توصیفی- همبستگی 120 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو ...  بیشتر

تأثیر برنامه تمرین ورزش هوازی بر سلامت روان و نگرانی تصویر بدنی زنان دارای انگ چاقی

سیده فرناز صدیقیان؛ منصور حکیم جوادی؛ سجاد رضائی؛ عذرا زبردست

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 137-154

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.50959.4684

چکیده
  مقدمه: نه‌تنها خود چاقی، بلکه آورده­های چاقی نیز مسائلی مؤثر بر سلامت روانی و اجتماعی است که گاهی در کمک به افراد، بر درمان چاقی مقدم شمرده می­شوند. انگ چاقی به‌عنوان نگرش­های پیش­داورانه نسبت به افراد چاق که می­تواند با سلامت روان و نگرانی تصویر بدن زنان با انگ چاقی در ارتباط باشد، از آورده­های مقدم در درمان چاقی است. ورزش ...  بیشتر

اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و باور به جهان عادل در بیماران مبتلا به سرطان سینه

هیوا محمودی؛ زهرا کربلایی باقری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49889.4634

چکیده
  مقدمه: بحران­های ناشی از سرطان سبب عدم تعادل و ناهماهنگی فکر و جسم می­شود، اما بیشترین حالت در این دوره برای بیمار حس یاس و ناامیدی است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس امیدواری و باور به جهان عادل در بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه­تجربی، طرح پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقایسه تیپ شخصیت D و حافظه‌اینده‌نگر و گذشته‌نگر در بیماران MS و قلبی_عروقی

پریا اسفندیاری نیا؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، صفحه 171-187

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.45836.4369

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت بیماری‌های قلبی عروقی و MS و توجه روزافزون به کنترل این بیماری به نظر می‌رسد عوامل روان‌شناختی نقش مهمی در پدیدآیی و پیشگیری و درمان این دو بیماری دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه تیپ شخصیت D و حافظه‌اینده‌نگر و گذشته‌نگر در بین بیماران MS،قلبی عروقی و افراد عادی بود. روش: روش تحقیق از نوع مطالعات علّی- ...  بیشتر