با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
تبیین مشکلات روانشناختی و رفتارهای مقابله ای زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک پژوهش کیفی

مرضیه حاجی بابایی؛ محمدباقر کجباف؛ مریم اسماعیلی؛ محمدحسین حریرچیان؛ علی منتظری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 7-24

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.51779.4738

چکیده
  مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس، شایع‌ترین بیماری نورولوژی ناتوان‌کننده در سنین جوانی است که عوارض روانشناختی مختلفی نیز به همراه دارد. در سالیان اخیر، میزان شیوع MS، روند فزاینده‌ای داشته است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مشکلات روانشناختی و رفتارهای مقابله‌ای زنان مبتلا به MS بود. روش: این پژوهش به روش کیفی انجام گردید. 15 بیمار زن مبتلا ...  بیشتر

مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی

آویسا نجیمی؛ مژگان آگاه هریس؛ کریم عسگری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 25-50

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.44286.4267

چکیده
  مقدمه: بیماری عروق کرونری قلب(CHD)بیشترین بار بیماری را در بین بیماری­های جسمی دارد. CHDاز بیماری­های مزمنی است که در تحول و ماندگاری آن عوامل فیزیولوژیکی و روان­شناختی با هم تعامل دارند. به همین دلیل اصلاح و حذف عوامل خطرساز روان­شناختی در درمان CHDضروری است. از­این­رو، هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش تنش­زدایی خودزاد ...  بیشتر

نقش تجارب آسیب زای جنسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افشاسازی در تبیین علایم جسمی دختران نوجوان آسیب دیده

سهیلا اعتمادی؛ حمید پورشریفی؛ بیوک تاجری؛ مهدی کلانتری؛ ناهید هواسی سومار

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 51-68

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52107.4763

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی نقش تجارب آسیب­زای جنسی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و افشاسازی در تبیین علائم جسمی دختران نوجوان آسیب­دیده بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش­آموزان 14 تا 17 سال استان تهران در سال تحصیلی 98-97 بود. با غربالگری دانش­آموزان دارای تجربه آسیب جنسیو حذف پرسشنامه­های ناقص، 273 دانش­آموز ...  بیشتر

مقایسه معنای زندگی و نگرش به مرگ در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان و افراد عادی

دل ارام صالحی؛ فریبا زرانی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعربافچی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 69-86

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49883.4641

چکیده
  مقدمه: مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در فرایند مراقبت با شرایط سخت و اضطراب‌های متعددی مواجهه می‌شوند که مستقیماً بر نگرش و سلامت روان‌شناختی آن‌ها اثر می‌گذارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه‌ی معنای زندگی و نگرش به مرگ بین مراقبین بیمار مبتلا به سرطان و افراد عادی بود. روش: طرح مطالعه علی-مقایسه‌ای است. با مراجعه به بیمارستان فیروزگر ...  بیشتر

رابطه بین محیط خانواده، تعهد زناشویی، حمایت همسر و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران قلبی: یک مطالعه معادلات ساختاری

فهیمه کوهستانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 87-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.50748.4674

چکیده
  مقدمه: بیماری قلبی نه‌تنها خود فرد بلکه خانواده وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محیط خانواده، تعهد زناشویی، حمایت همسر و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران قلبی بود. روش: مطالعه حاضر، یک مطالعه همبستگی بود که با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش بیماران قلبی مراجعه‌کننده به ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر افسردگی، شدت درد ادراک‌شده و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به سردرد مزمن

نسرین شهبازی؛ زهره لطیفی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 113-132

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.51295.4709

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر افسردگی، شدت درد ادراک‌شده و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به سردرد مزمن در سال 1398 انجام شد. روش: پژوهش نیمه‌تجربی حاضر با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. تعداد 60 نفر از مراجعه‌کنندگان به یکی از بیمارستان‌های شهر اصفهان با ...  بیشتر

مقایسه مولفه های شخصیت، نشخوار فکری و خودشفقت ورزی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس و افراد سالم

علی افشاری؛ فاطمه کاظمی مهیاری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 133-150

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.51778.4737

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه مؤلفه‌های شخصیت، نشخوار فکری و خودشفقت­ورزی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس و افراد عادی انجام شد. پژوهشحاضر از نوع کاربردی و علی-مقایسه­ای است. روش: جامعه آماری شامل کل بیماران دارای اختلال میاستنی گراویس شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه­برداری در دسترس 100 نفر (50 بیمار مبتلا به میاستنی ...  بیشتر

اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی

امیرحسین افشاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 151-172

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49910.4635

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی با نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی بود. روش: پژوهش حاضربا استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل 400 نفر از مردان و زنان در سنین 18 تا 45 سال بودند که با استفاده از فراخوانی اینترنتی، پرسش‌نامه‌های استرس مزمن، ...  بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر سواد سلامت بر بهبود هموگلبین گلیکوزیله و فعالیت‌های خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

فریده رمضانی مقدم؛ رضا رستمی؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت‌الله فراهانی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 173-188

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.51425.4715

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر سواد سلامت بر بهبود هموگلبین گلیکوزیله و فعالیت‌های خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود که به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع‌ دو

مهدی شمالی احمدآبادی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، صفحه 189-202

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.51902.4747

چکیده
  مقدمه: دیابت نوع دو یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک مزمن و پیشرونده در دنیا است. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیابت نوع دو انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل افراد مبتلا به دیابت نوع‌ دو شهر ...  بیشتر