با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی و تلفیق طرحواره درمانی با مصاحبه انگیزشی بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

مهناز رستمی امین؛ محمدرضا ذوقی پایدار

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 7-30

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59587.5266

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مصاحبه انگیزشی و طرحواره درمانی تلفیقی با مصاحبه انگیزشی و بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بود. روش: روش پژوهش حاضر نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر، بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه‌کننده به بخش دیالیز بیمارستان ...  بیشتر

مقایسه تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی در بیماران سرطانی، قلبی و افراد عادی

علی افشاری؛ احمد اسمعلی کورانه

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 31-46

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59415.5251

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه تنظیم خلق منفی، رفتار شخصی و شیوه زندگی در بیماران سرطانی، قلبی و عادی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و علی- مقایسه‌ای است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران سرطانی و قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر ارومیه در 3 ماهه اول سال ۱۳۹۷ بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 75 نفر ...  بیشتر

سوگیری‌های شناختی در طول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران

صغرا اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی؛ محسن نظریفر؛ شهناز شهرجردی

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 47-62

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.58706.5195

چکیده
  مقدمه: بررسی چگونگی رفتار و تفکر افراد جامعه در بحران‌ها کمک ارزنده‌ای در کاهش و جلوگیری از آسیب‌ها در ابعاد مختلف زندگی بخصوص روانشناختی خواهد بود. بدین منظور با هدف بررسی سوگیری‌های شناختی در مواجهه با بحران کرونا این پژوهش انجام. روش: ابتدا داده‌های سه‌ماهه اول شیوع کرونا در ایران مربوط به شبکه‌های اجتماعی توئیتر، تلگرام، ...  بیشتر

پیش بینی اتخاذ رژیم درمانی روزانه بر اساس نگرانی از تصویر بدن، دشواری تنظیم هیجانی و خودپنداره در دانش‌آموزان

سحر صفرزاده؛ کریم سواری

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.45474.4336

چکیده
  مقدمه: ازآنجایی‌که عوامل مرتبط با سلامت جسمی و روان­شناختی نوجوانان همیشه موردتوجه پژوهشگران است، لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش­بینی اتخاذ­ رژیم­درمانی ­روزانه بر اساس نگرانی از تصویر بدن، دشواری تنظیم هیجانی و خودپنداره در دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اهواز بود. روش: جامعه پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان بازسازی شناختی معنایی و درمان خود دلگرم‌سازی بر بهزیستی روان‌شناختی در افراد مبتلا به روان‌تنی پوستی

مینا مسیبی؛ حسینعلی قنادزادگان؛ بهرام میرزائیان

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.55837.4994

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان بازسازی شناختی معنایی و درمان خود دلگرم‌سازی بر بهزیستی روان‌شناختی در افراد مبتلا به روان‌تنی پوستی در شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه مراجعه‌کنندگان مبتلا به روان‌تنی پوستی که در پائیز 1398 به بیمارستان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم‌دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن

مژگان آگاه هریس

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 91-110

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.55202.4950

چکیده
  مقدمه: کمردرد مزمن وضعیت پیچیده­ای است که عوامل روانشناختی در آن دخیل هستند و فرد را مستعد مزمن شدن ناتوانی ناشی از آن و عدم پاسخ­دهی به درمان­های معمول می­کنند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم­دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن بود. روش: پژوهش از نوع طرح­های نیمه‌آزمایشی با ...  بیشتر

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

محسن اکبریان؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ احمد برجعلی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ شهلا ابوالقاسمی

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.58174.5162

چکیده
  مقدمه: شیوع فیبرومیالژیا در زنان و اختالالات روانشناختی همبود مانند اختلالات اضطرابی و خواب منجر به خلل در درمان جسمانی و کاهش کارکرد زندگی سالم بیماران می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد. روش: در این‌ پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر کیفیت زندگی بیماران عمل تحت جراحی بای پس عروق کرونر

محمدرضا عبدلی بیدهندی

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 131-150

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.60801.5333

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و شمارش پیشرونده بر کیفیت زندگی بیماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت. روش: طرح پژوهشی نیمه تجربی و با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه‌کننده به کلینیک بازتوانی ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراشناختی بر نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی بیماران پسوریازیس

مهدی آزاد؛ زهرا باقرزاده گلمکانی؛ احمد منصوری؛ محسن دوستکام

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 151-164

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.55729.4986

چکیده
  مقدمه: پسوریازیس یک بیماری پوستی مزمن است که اثر زیادی بر سلامت روان بیماران دارد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر نگرانی تصویر بدنی، اضطراب و افسردگی بیماران پسوریازیس بود. روش: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بر روی 30 نفر از افراد مبتلا به پسوریازیس شهر ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای اضطراب بیماری کرونا در رابطه بین اضطراب صفت با سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت در دانشجویان

عاطفه محمدحسینی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1400، صفحه 165-179

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.56277.5023

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب بیماری کرونا در رابطه بین صفت اضطرابی با سلامت عمومی و سبک ارتقادهنده سلامت در دانشجویان اجرا شد. روش: جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399 بوده که به‌صورت اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان این پژوهش پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا ...  بیشتر