دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 7-179 
3. سوگیری‌های شناختی در طول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران

صفحه 47-62

10.30473/hpj.2022.58706.5195

صغرا اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی؛ محسن نظریفر؛ شهناز شهرجردی


7. تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، خواب و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا

صفحه 111-130

10.30473/hpj.2022.58174.5162

محسن اکبریان؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ احمد برجعلی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ شهلا ابوالقاسمی