با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده و ادراک از بیماری در افراد مبتلا به آسم

فروغ عباسی؛ فردین مرادی منش؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 7-20

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55872.4997

چکیده
  مقدمه: بیماری آسم یک مشکل عمده در اغلب نقاط دنیا می‌باشد که هنوز تشخیص و معالجه آن یک معضل بهداشتی است و سالانه تعداد زیادی از مبتلایان به آسم جان خود را از دست می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده و ادراک از بیماری در افراد مبتلا به آسم بود. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا ...  بیشتر

نقش تعاملی فرد-رسانه (مجازی غیر دولتی) در زمینه اخبار مرگ بر استرس ادراک شده و مقابله با آن در دوران قرنطینگی بیماری کووید-19

آسیه شریعتمدار؛ فاطمه قاسمی نیایی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 21-44

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.53073.4824

چکیده
  مقدمه: امروزه در هر بحرانی رسانه‌ها و بازتاب‌های خبری آن‌ها نقش بسیار مهمی در چگونگی مقابله با بحران ایفا می‌کنند، هرچند مخاطبین این اخبار با واکنش فعال یا منفعلانه می‌توانند در این جریان اثرگذار باشند، در همین راستا بررسی پویایی‌های این ارتباط متقابل و نقشی که می‌تواند بر استرس ادراک‌شده افراد در دوران قرنطینگی بیماری کرونا ...  بیشتر

مدل علّی افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس براساس سیستم‌های مغزی رفتاری با میانجیگری انعطاف‌پذیری شناختی و اجتناب شناختی

ملیحه عابدزاده یامی؛ محمود جاجرمی؛ کاوه حجت

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 45-64

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.54413.4899

چکیده
  مقدمه: نظریه سیستم‌های مغزی رفتاری بیان می‌کند سطح فعالیت این سیستم با طیف وسیعی از اختلالات هیجانی ازجمله افسردگی و اضطراب مرتبط است. هدف از پژوهش حاضر بررسی افسردگی بیماران ام.اس براساس سیستم‌های مغزی رفتاری با میانجیگری انعطاف‌پذیری شناختی، اجتناب شناختی در قالب مدل علّی بود. روش: این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی از طریق مدل ...  بیشتر

نگرش به مرگ و معنای زندگی در بیماران مبتلا به سرطان در آستانه مرگ: یک مطالعه پدیدارشناختی

فائزه بخشعلی زاده ایرانی؛ شهریار شهیدی؛ عبدالرحیم حزینی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 65-82

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.53462.4851

چکیده
  مقدمه: شیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد به‌گونه‌ای که می ­تواند انسان را به‌سوی زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب ناامیدی، پوچی و بی­ معنایی زندگی باشد. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به نگرش این بیماران نسبت به مرگ و معنای زندگی بود. روش: در این پژوهش از طرح تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی استفاده ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برخودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

سید مرتضی موسوی؛ افسانه خواجوند خوشلی؛ جوانشیر اسدی؛ حسن عبداله زاده

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 83-108

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.52616.4797

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودشفقتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.جامعه پژوهش را بیماران زن مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک مراجعه‌کننده به کلینیک روماتولوژی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و نظم‌جویی فرآیندی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه

نفیسه محمد؛ محمد حاتمی؛ مژگان نیکنام

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 109-126

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.54697.4917

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری، تنظیم هیجان و مداخله تلفیقی در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلابه اسکلروز چندگانه که دارای پرونده پزشکی در انجمن ام.اس تهران در سال ...  بیشتر

نقش تشخیصی مدل خلق‌وخوی کلونینجر و تنظیم ‌شناختی‌هیجانی در تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات

احمد علیپور؛ زهرا قنبری زرندی؛ اکبر جدیدی محمدابادی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 127-140

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.45574.4340

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تمیز افراد مصرف‌کننده دخانیات از افراد سالم بر اساس خلق‌وخوی و تنظیم شناختی‌هیجانی بود. روش: پژوهش حاضر دارای طرح طبقه ­بندی گروهی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر و پسر گروه فنی مهندسی و علوم پایه شهر کرمان بودند. نمونه نهایی پژوهش 200 شرکت‌کننده بود (هر گروه 100 شرکت‌کننده). برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه ...  بیشتر

پیش‎بینی بهزیستی روانشناختی براساس تنظیم هیجان، انعطاف‎پذیری شناختی و ذهن‎آگاهی در مبتلایان به سرطان

محبوبه کربلایی؛ کامران یزدانبخش؛ پروانه کریمی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 141-160

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.50258.4653

چکیده
  مقدمه: سرطان تهدیدکننده زندگی و چالشی بزرگ برای بهزیستی افراد مبتلا است. هدف این پژوهش پیش‌بینی بهزیستی روان‎شناختی براساس راهبردهای تنظیم هیجان، انعطاف‎پذیری شناختی و ذهن‎آگاهی در بیماران سرطانی بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به کمپین، مؤسسات و انجمن ...  بیشتر

نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی‌گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مریم ملکان؛ مجید صفاری نیا؛ مهرداد ثابت؛ مستوره صداقت

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 161-188

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.54641.4911

چکیده
  مقدمه: بیماری مالتیپل اسکلروزیس به­عنوان یک بیماری مزمن با بروز ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی سبب کاهش بهزیستی ذهنی در ابعاد هیجانی، روان­شناختی و اجتماعی می‌گردد. این پژوهش با هدف بررسی نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی­گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفقت و درمان ترکیبی بر اضطراب و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک

علی محمد رضایی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1400، صفحه 189-206

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.51335.4706

چکیده
  لوپوس بیماری است که با ایجاد اضطراب در فرد باعث نگرانی و تنش در پاسخ به شرایط تهدیدکننده می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفقت و درمان ترکیبی بر اضطراب و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با یک گروه کنترل می‌باشد.جامعهآماریاینپژوهششاملکلیهبیماران ...  بیشتر