با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش عناصر سرمایه‌های روانشناختی بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

مهناز علی اکبری دهکردی؛ مژگان بیتانه

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.50016.4645

چکیده
  مقدمه: سرمایه‌های روانشناختی می‌تواند منجر به تقویت احساس خودکارآمدی، امید به زندگی، تاب‌آوری و خوش‌بینی در افراد شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش عناصر سرمایه‌های روانشناختی بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر درماندگی روانشناختی، پذیرش و شدت درد در افراد با علائم کمردرد

سیده فاطمه عدالتیان حسینی؛ سعید تیموری؛ فرشته یزدان پناه

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.52303.4775

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر درماندگی روان­شناختی، پذیرش و شدت درد در افراد با علائم کمردرد انجام شد. روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 28 نفر که از علائم کمردرد مزمن رنج می‌بردند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش گمارش شدند و با استفاده ...  بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودبیمارانگاری و اضطراب مردان مبتلا به درد مزمن

مهدی رضا سرافراز؛ احسان بدایت؛ شهرزاد درخشان

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.52316.4776

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی بر خودبیمارانگاری و اضطراب مردان مبتلا به درد مزمن انجام شد. روش: روش این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مرد مبتلا به درد مزمن عضلانی - اسکلتی مراجعه کنند به مراکز توان‌بخشی ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار

شهرزاد شنجری؛ فوزیه رفعتی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 57-70

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.53031.4830

چکیده
  مقدمه: اعتبار سنجی مقیاس ترس از زایمان می‌تواند به شناسایی زنان با ترس زیاد از بارداری کمک نماید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی فرم الکترونیکی پرسشنامه ترس از زایمان سی‌ای‌کیو در زنان باردار است. روش: این پژوهش از نوع روان‌سنجی ابزار است که جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار شهر جیرفت بود که تعداد نمونه‌ها ...  بیشتر

اثربخشی مقابله‌‌درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2

فرزانه شجری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مژگان آگاه هریس

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55106.4945

چکیده
  مقدمه: دیابت یکی از بیماری‌های شایع در جهان می­باشد که نه‌تنها هزینه­های زیادی را برای جوامع مختلف به همراه دارد، تأثیرات روانی بسزایی نیز بر جای می­گذارد. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر مداخله مقابله­درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2 بود. روش: این مطالعه یک طرح نیمه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون ...  بیشتر

اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر خودکارآمدی درد و اضطراب درد کودکان مبتلا به رماتیسم

غزاله خیر؛ غلامرضا منشئی

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 85-100

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.53523.4855

چکیده
  مقدمه: بیماری‌های فیزیولوژیک و مزمن فرایندهای­ روان­شناختی، ارتباطی، اجتماعی و هیجانی کودکان را با آسیب مواجه می­سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر خودکارآمدی درد و اضطراب درد کودکان مبتلا به رماتیسم انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

شناسایی واکنش‌های شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19: یک مطالعه پدیدارشناسانه

سید مسعود محسن الحسینی؛ فهیمه باهنر؛ محمدحسن آسایش

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 101-120

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55365.4957

چکیده
  مقدمه: کارکنان مراقبت­های بهداشتی و درمانی در خط اول مبارزه با بیماری کووید-19 می­باشند. این پژوهش با هدف شناسایی واکنش­های شناختی پزشکان بهبودیافته از بیماری کووید-19 انجام شد. روش: در پژوهش حاضر از شیوه پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل پزشکان بهبودیافته از بیماری کروناویروس در شهر یزد بود. 13 نفر به‌صورت نمونه­گیری ...  بیشتر

مدل ساختاری رابطه بین نگرانی از تصویر بدن و باورهای وسواسی با مدیریت بدن در افراد متقاضی جراحی زیبایی

عبدالله مفاخری؛ سمیه اشرفی فرد؛ محمد خرمی

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 121-140

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55499.4964

چکیده
  مقدمه: پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرانی از تصویر بدن و باورهای وسواسی با مدیریت بدن انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه متقاضیان عمل جراحی زیبایی مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و بیمارستان‌های زیبایی شهر مشهد در سال 1398 می‌باشند و 212 نفر نمونه‌ به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت درمانی آنلاین بر استرس ادراک‌شده و اجتناب تجربه‌ای بهبودیافتگان کووید-19

مسلم اصلی آزاد؛ طاهره فرهادی؛ سعیده خاکی

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 141-156

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55771.4990

چکیده
  مقدمه: بیماری کووید-19 می‌تواند علاوه بر آسیب‌های فیزیولوژیک، به فرایندهای روان‌شناختی، شناختی و هیجانی بیماران نیز آسیب جدی وارد سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر استرس ادراک‌شده و اجتناب تجربه‌ای بهبودیافتگان کووید-19 انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون ...  بیشتر

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجانی، استرس ادراک‌شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

محمد اورکی؛ فاطمه عیسی زاده

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، صفحه 157-175

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55018.4940

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBSR) بر تنظیم هیجانی، استرس ادراک‌شده و پیروی از درمان بر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن بود. روش: جامعۀ آماری، شامل مردان مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای اضافه وزن شهر تهران بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر از مردان مبتلا به دیابت که دارای اضافه وزن ...  بیشتر