با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه

انسیه بابایی؛ لیلا گودرزی؛ سیده طاهره حسینی سورکی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.64271.5556

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه انجام گرفت. روش: ین مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بر روی 30 نفر (گروه آزمون 15 نفر و گروه گواه 15 نفر) از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات سرطان شهر تهران انجام شد. نمونه‌ها به ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه

مائده اسدالله نجفی؛ بتول امین جعفری؛ مهدی مروی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1402، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.66318.5692

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودشفابخشی گروهی بر تحمل پریشانی، واکنش‌پذیری هیجانی و اضطراب در زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بود. روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر اصفهان بودند که در سه ماهه‌ی نخست سال 1401 ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی آموزش حمایت اجتماعی مبتنی بر خانواده بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز)

زهرا آذری قهفرخی؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ مهران شاه زمانی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.62887.5476

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حمایت اجتماعی مبتنی بر خانواده بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علائم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران تحت جراحی قلب باز ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مدل پیش‌بینی سازگاری روانی - اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی‌گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

فرزانه فروزان فر؛ شیدا جبل عاملی؛ محمد سلطانی زاده؛ سیدمحمدحسن امامی؛ مجتبی انصاری شهیدی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 163-179

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.62915.5479

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی سازش‌یافتگی روانی- اجتماعی با بیماری بر اساس رفتارهای ارتقادهنده سلامت با میانجی­گری شفقت به خود در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک­پذیر بودند که در فصل ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور

فاطمه بهشتیان؛ حسن احدی؛ نیلا علمی منش؛ آدیس کراسکیان موجمباری

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 81-99

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37772.3834

چکیده
  مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوج­های نابارور وارد کرده و بر جنبه های گوناگون زندگی آنها تأثیر می گذارد.هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با درمان مصون‌سازی در برابر استرس بر سرمایه روان‌شناختی زنان نابارور است. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن

علی مصطفائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ ولی اله فرزاد

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1397، ، صفحه 35-55

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن بود که به مراکز درمانی شهر بوکان مراجعه کردند و تشخیص درد مزمن در مورد آنان داده شد. روش: در این پژوهش روش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس آزمون با گروه کنترل به کار گرفته شد. 105 بیمار ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌های جسمانی رایج جوامع بشری است که می‌تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل  سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیوی بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جزء طرح‌های رگرسیونی است. در این پژوهش 140 نفر از ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مطالعه و مقایسۀ نارسایی هیجانی، تحمل آشفتگی و نشخوارخشم در زنان مبتلا به فشار خون و زنان سالم

سمیرا رحمانی جوانمرد؛ محمدحسین خانی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1396، ، صفحه 136-150

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه نارسایی هیجانی، تحمل آشفتگی و نشخوار خشم در زنان مبتلا به فشار خون و زنان سالم می‌باشد روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران زن مبتلا به فشار خون مراجعه‌کننده به کلینک‌ها و مراکز درمانی شهر الشتر بودند. از این جامعه، 40 نفر به ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی

حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ محمد احمدی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 86-103

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه‌ی مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی، با بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی-فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی انجام شد. روش: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، 70 نوجوان دختر چاق و 72 نوجوان دختر دارای وزن طبیعی به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه-ای یک‌مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان ...  بیشتر

5. نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 59-68

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های ابعاد شخصیت برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی، صفات روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش: در یک طرح پژوهشی مقطعی تعداد 100 بیمار دیابتی نوع 2 با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. این بیماران پرسشنامه‌های تجدیدنظر شده شخصیت آیزنگ (فرم ...  بیشتر

4. عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

نازیلا خطیب زنجانی؛ مژگان آگاه هریس

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 75-86

چکیده
  مقدمه: اعتیاد به اینترنت در دانشجویان یکی از اعتیادهای جدید در جوامع مدرن محسوب می­شود. لذا هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی­های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در گرمسار بود. روش: این پژوهش یک مطالعه علی ـ مقایسه ­ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی گرمسار در سال 2013 تشکیل ...  بیشتر

2. پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های پزشکی
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی*؛ سودابه پاشایی؛ معصومه ظهیری سروری؛ جعفر میرزایی؛ مریم زارع

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 63-81

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی طراحی شده است. روش: تعداد 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش ...  بیشتر