با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی

عباس ابوالقاسمی؛ مریم تقی پور؛ محمد نریمانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 1-12

چکیده
  چکیده هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری­های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر ارتباط تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی با  رفتارهای بهداشتی بیماران کرونرقلبی می­باشد.   روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه شامل پژوهش 84 بیمار کرونر قلبی مراجعه کننده ...  بیشتر

مقایسه بهزیستی روانشناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان بارور و نابارور شهر تبریز
دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 17-28

چکیده
    چکیده هدف: مشکل ناباروری به عنوان حادثه‌ای استرس‌زا با مشکلات روانشناختی متعددی همراه است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان بهزیستی روانشناختی و رضایت از زندگی زناشویی در زنان نابارور و مقایسۀ آن با زنان بارور بوده است.   روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه­ای بود که مبتنی بر هدف پژوهشی، تعداد 40 زن نابارور، به­طور تصادفی ...  بیشتر

ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام- اس

علیرضا آقایوسفی؛ فرهاد شقاقی؛ مهدی دهستانی؛ زیبا برقی ایرانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 29-41

چکیده
    چکیده هدف: بیماری اسکلروز چندگانه (MS) از شایع­ترین و مهم­ترین اختلالات عصب شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در مبتلایان به بیماری ام اس اجرا شد.   روش: به همین منظور تعداد 231 نفر (140 دختر و 66 پسر) از اعضای انجمن ام- اس ایران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا

مرتضی ترخان؛ مجید صفاری نیا؛ پروانه خوش سیما

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 42-53

چکیده
  چکیده هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی مصون‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا انجام شد.   روش: نخست 30 نفر از زنانی که کیفیت زندگی پایین و فشار خون سیستولیک بالای 130 و دیاستولیک بالای 90 داشتند، به­طور تصادفی ساده انتخاب شدند و سپس به طور داوطلبانه ...  بیشتر

رابطة فاجعه¬سازی درد، اضطراب درد، روان¬رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی

ایران داودی؛ یدا... زرگر؛ الهام مظفری پور سی سخت؛ فریده نرگسی؛ کریم مولا

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 54-67

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای فاجعه­سازی درد، اضطراب درد، روان­رنجورخویی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله و در پیش­بینی ناتوانی عملکردی در بیماران رماتیسمی  شهر اهواز بود.   روش: بدین منظور یک گروه 151 نفری از بیماران مبتلا به روماتیسم با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­های مقیاس فاجعه­سازی ...  بیشتر

مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 68-80

چکیده
  چکیده هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ اثربخشی گروه­ درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی بر کاهش شاخص تودۀ بدنی (BMI) و بهبود کیفیت زندگی در زنان دارای اضافه وزن صورت گرفته است.   روش: بدین منظور از میان زنان داوطلب، 26 نفر براساس معیارهای ورود- خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند (گروه­درمانگری ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند

فریده خدابنده؛ احمد علی نوربالا؛ صبا کاهانی؛ عباس باقری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 81-92

چکیده
  چکیده هدف: این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند مراجعه کننده به  مرکز مسمومین بیمارستان لقمان تهران در سال 1388 انجام گرفته است.   روش: در یک بررسی توصیفی- مقطعی300 نفر از افراد 45 سال و بالاتر مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان لقمان مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها به کمک پرسشنامه بررسی ...  بیشتر