با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی

فضل الله میردریکوند

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.63629.5516

چکیده
  مقدمه: سیر بالینی و جنبه‌های حسی یا هیجانی درد ادراک‌شده تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی قرار دارد. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر بررسی مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی­های شخصتی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی، بود. روش: در این پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد ...  بیشتر

رابطه علی احساس کهتری و خودمهارگری با افسردگی، اضطراب و استرس از طریق میانجیگری حمایت اجتماعی در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی

مرضیه طالب زاده شوشتری؛ مهشید احمدنژاد

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59643.5265

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی احساس کهتری و خود مهارگری با افسردگی، اضطراب و استرس از طریق میانجی‌گری حمایت اجتماعی در زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان دارای سندروم پیش از قاعدگی شهر اهواز در سال 1399 را شامل می‌شود. طرح پژوهش همبستگی و به‌شیوه مدلیابی معادلات ساختاری بود. در همین راستا ...  بیشتر

stress
نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌های جسمانی رایج جوامع بشری است که می‌تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل  سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیوی بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جزء طرح‌های رگرسیونی است. در این پژوهش 140 نفر از ...  بیشتر

رابطه کیفیت روابط (حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض های بین فردی، عمق روابط)با شدت درد زایمان طبیعی

زهرا نظری؛ نوشیروان خضری مقدم؛ آسیه نظری

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1396، ، صفحه 20-34

چکیده
  مقدمه: درد شدید زایمان طبیعی یکی از عواملی است که موجب شده این نوع زایمان با وجود پیامد­های جسمی و روانی کمتر، از لحاظ آماری بعد از سزارین قرار بگیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه کیفیت روابط و خرده مقیاس­های آن با شدت درد زایمان طبیعی بود. مواد و روش‌: این مطالعه توصیفی به روش نمونه‌گیری در دسترس بر روی 80 زن که زایمان طبیعی داشته­اند، ...  بیشتر

stress
نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 19-30

چکیده
  مقدمه: ازجمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روان­شناختی و اجتماعی است که در بررسی‌های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک‌شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود. روش: برای این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به ...  بیشتر

ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی

عباس ابوالقاسمی؛ مریم تقی پور؛ محمد نریمانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  چکیده هدف: نظر به اهمیت و تأثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تأثیر سبک زندگی نادرست در بروز بیماری­های قلبی- عروقی، هدف پژوهش حاضر ارتباط تیپ شخصیتی D، خود- دلسوزی و حمایت اجتماعی با  رفتارهای بهداشتی بیماران کرونرقلبی می­باشد.   روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه شامل پژوهش 84 بیمار کرونر قلبی مراجعه کننده ...  بیشتر

رابطة فاجعه¬سازی درد، اضطراب درد، روان¬رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی

ایران داودی؛ یدا... زرگر؛ الهام مظفری پور سی سخت؛ فریده نرگسی؛ کریم مولا

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 54-67

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای فاجعه­سازی درد، اضطراب درد، روان­رنجورخویی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله و در پیش­بینی ناتوانی عملکردی در بیماران رماتیسمی  شهر اهواز بود.   روش: بدین منظور یک گروه 151 نفری از بیماران مبتلا به روماتیسم با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه­های مقیاس فاجعه­سازی ...  بیشتر