با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی مقابله‌‌درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2

فرزانه شجری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مژگان آگاه هریس

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55106.4945

چکیده
  مقدمه: دیابت یکی از بیماری‌های شایع در جهان می­باشد که نه‌تنها هزینه­های زیادی را برای جوامع مختلف به همراه دارد، تأثیرات روانی بسزایی نیز بر جای می­گذارد. هدف این پژوهش، تعیین تأثیر مداخله مقابله­درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2 بود. روش: این مطالعه یک طرح نیمه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون ...  بیشتر

تاثیر مقابله درمانگری بر زیست نشانگرهای ایمنی شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

فهیمه امینی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1399، ، صفحه 169-183

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.54522.4903

چکیده
  مقدمه: کاربرد روش‌های مقابله با استرس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس می‌تواند منجر به تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در سطح زیست‌نشانگرهای ایمنی‌شناختی گردد. ازاین‌رو هدف پژوهش، بررسی تأثیر مقابله‌درمانگری بر زیست‌نشانگرهای ایمنی‌شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس بود. روش: پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی و با روش پیش‌آزمون- ...  بیشتر

اثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختی (استرس، کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای) بیماران دیابتی نوع 2

علیرضا آقا یوسفی؛ یارحسین صفری؛ سارا احمدی؛ پرستو عباسپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1399، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.41833.4104

چکیده
  مقدمه: دیابت نوع 2 یکی از بیماری­های مزمن است که اثرات جسمی و روانی عدیده­ای برای فرد به دنبال دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسیاثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختیبیماراندیابتینوع 2 انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌-پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه­ی آماری بیماراندیابتی دارای پرونده ...  بیشتر

رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 52-67

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس ...  بیشتر

stress
تاثیر برنامه‌ی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظه و توجه دانش‌‌آموزان مبتلا به دیابت

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ رقیه محمدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 162-179

چکیده
  مقدمه: دیابت موجب افت عملکرد شناختی در بیماران می‌شود. این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر برنامه تمرین رایانه‌ای شناختی بر افزایش حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به دیابت انجام یافت. روش: مطالعه حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد که در آن، 18 دانش‌آموز مبتلا به دیابت (در دو گروه 9 نفری آزمایش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

علیرضا آقایوسفی؛ مهدی دهستانی؛ شیدا شریفی ساکی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 5-18

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری بر کاهش خستگی سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: از بین مراجعین بیمارستان امام خمینی (تهران در سال 1392) 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به‌صورت تصادفی منتسب شدند. گروه‌ها قبل از آموزش و پس از آموزش به مقیاس خستگی ناشی از سرطان اوکمیاما و همکاران ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل شخصیتی(سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

علیرضا آقایوسفی؛ مریم زارع؛ حسین زارع؛ فرها شقاقی؛ محمد افتخاری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1395، ، صفحه 52-68

چکیده
  هدف: شناسایی جنبه‌ها و وابسته‌های روانشناختی ناهماهنگی شناختی به‌ویژه ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند ضمن افزایش کاربرد روانشناسی در سایر حیطه‌های علوم انسانی، متخصصین حیطه تبلیغات و سیاست را یاری برساند، لذا هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تغییرات فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی بود.   روش: بدین‌منظور ...  بیشتر

نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن

علیرضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ نرگس محمدی؛ حمید افشار

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-38

چکیده
  مقدمه: انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی و پذیرش دو سازه مهم از نسل جدید درمان‌های شناختی رفتاری است که در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران بسیاری را به‌ویژه در حوزه مشکلات مزمن سلامتی به خود جلب کرده است. لذا، هدف مطالعه حاضر نیز بررسی ارتباط انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی و پذیرش درد با تاب‌آوری بیماران مبتلا به درد مزمن بود. روش: پژوهش حاضر ...  بیشتر

stress
نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم

علیرضا آقا یوسفی؛ اکرم خاربو؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 79-97

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم بود. روش: طرح تحقیق از نوع علی-مقایسه ای و همبستگی بود که 147نفراز بین همسران افراد مبتلا به سرطان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرداوری در این پژوهش مقیاس نشخوار فکری نولن-هوکسما، پرسشنامه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان

الهه اسلمی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ فاطمه نجیب

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 129-140

چکیده
  هدف: اضطراب دوران بارداری از عوامل دخیل در نتایج نامطلوب بارداری و زایمان است. از روش هایی که برای کنترل این اضطراب به‌کار می‌رود می‌توان به ذهن‌آگاهی اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های معنوی-اسلامی بر اضطراب بارداری زنان باردار و شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان آن‌ها بود.   روش: طرح تحقیق نیمه ...  بیشتر

ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان

علیرضا آقایوسفی؛ مجید صفاری نیا؛ حمید رضا ایمانی فر

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1394، ، صفحه 89-98

چکیده
  مقدمه: این تحقیق به بررسی قدرت پیش‌بینی کنندگی تکانشوری و چاقی بر ادراک زمان می‌پردازد. روش: در این تحقیق توصیفی 50 زن با وزن نرمال و 50 زن چاق با روش در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تکانشگری بارت و روش بازتولید زمان برای سنجش ادراک زمان بود. یافته­ها: تکانشوری حرکتی، ادراک زمان را به‌طور منفی پیش‌بینی می‌کند. بین افراد ...  بیشتر

بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک استرس آزمون استروپ بر مقادیر کورتیزول بزاقی، نبض و فشار خون دانشجویان

احمد علی پور؛ رضا دوستی؛ حسین زارع؛ علی رضا آقایوسفی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1393، ، صفحه 5-17

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر آزمون استروپ بر مقادیر کورتیزول بزاقی، نبض و فشارخون در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بود.  روش: حجم نمونه شامل 20 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. شرکت‌کننده‌ها به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض آزمون استروپ قرار گرفت، سپس نمونه‌ی بزاق، نبض و فشارخون ...  بیشتر

بررسی تأثیر قصه گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی

ناهید یوسف پور؛ علی رضا آقایوسفی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 82-96

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان صورت گرفته است، بدین منظور تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش: در راستای هدف فوق از بین (330 نفر) کودکانی که در بیمارستان کودکان تبریز در سال 1390 جهت درمان بیماری لوسمی بستری شده بودند تعداد 30 نفر که 14 نفر دختر و 16 نفر پسر در دامنه سنی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین صفتهای شخصیتی با راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرف کنندگان مواد

علیرضا آقایوسفی؛ علیرضا همایونی؛ مهدی صحرا گرد طوقچی؛ ارسلان خانمحدی اطاقسرا؛ غلامعلی نیکپور

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 40-49

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادان به مواد مخدر می­باشد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. برای انتخاب نمونه تعداد 85 نفر از معتادان مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد در طی سه ماه انتخاب شدند و به آزمون­های پنج عامل شخصیتی مک کری و کاستا و راهکارهای مقابله ...  بیشتر

stress
سبک زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر آدلری نگری

علیرضا آقایوسفی؛ علی احمدی ازغندی؛ علی حسینایی؛ محمد اورکی؛ اعظم نوفرستی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 48-62

چکیده
  هدف : سبک زندگی سوء مصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار شهر تهران بررسی شد. روش : بدین منظور نمونه 404 نفری(191 سوءمصرف کننده و213 فرد بهنجار ) از افراد 45-15 ساله ساکن در شهر تهران به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک زندگی پاسخ دادند . یافته ها : نتایج نشان دادندکه تفاوت بین دو گروه در سبکهای تعلق پذیری ـ علاقه اجتماعی، ...  بیشتر

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

علیرضا آقایوسفی؛ مریم شاهنده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 39-49

چکیده
  چکیده هدف: عوامل خطر متفاوتی برای بیماری عروق کرونر مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار آن دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه علی خشم و سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونر بود. روش: در این مطالعه علّی- همبستگی، جامعه آماری را کلیه بیماران مبتلا به نارسایی عروق ...  بیشتر

ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام- اس

علیرضا آقایوسفی؛ فرهاد شقاقی؛ مهدی دهستانی؛ زیبا برقی ایرانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 29-41

چکیده
    چکیده هدف: بیماری اسکلروز چندگانه (MS) از شایع­ترین و مهم­ترین اختلالات عصب شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در مبتلایان به بیماری ام اس اجرا شد.   روش: به همین منظور تعداد 231 نفر (140 دختر و 66 پسر) از اعضای انجمن ام- اس ایران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر