با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
دوره 12 (1402)
دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
شماره 32
(بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند)
شماره 30
بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

آنیتا آذرکلاه؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهریار ندرمحمدی؛ حبیبه سلوت

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 7-24

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.41518.4082

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خود افشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش: جامعه پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سرطان بستری‌شده در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل در سال 1395 تشکیل دادند که از بین آن‌ها 100 نفر به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع­آوری ...  بیشتر

پیش بینی ترس از حرکت بر اساس فاجعه سازی درد و روان رنجورخویی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

زینب خجوی؛ رضا رستمی؛ مریم هادی زاده شالدهی؛ فاطمه پورخاقان

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.41841.4098

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فاجعه­سازی درد و روان‌رنجورخویی در پیش­بینی ترس از حرکت در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود. روش: پژوهشحاضرازنوعمطالعات همبستگی بود.از بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید باتجربه درد مزمن که به مراکز درمانی شهر گیلان مراجعه کرده بودند، 100 بیمار به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزارهای ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین

کیومرث ارجمند قجور؛ مجید محمود علیلو؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.42661.4173

چکیده
  مقدمه: امروزه، سوء‌مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وسوسه مصرف و احتمال لغزش در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین بود. روش: در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک‌موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از بیماران ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و استرس ادراک‌شده بیماران مبتلا به سرطان

سید یونس محمدی؛ افسانه صوفی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 57-72

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.45019.4308

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و استرس ادراک‌شده بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که به‌صورت پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان‌های ...  بیشتر

اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون

مینا مقتدری؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 73-92

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.45983.4376

چکیده
  مقدمه: بروز بیماری­های مزمن همچون پارکینسون، علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روان‌شناختی مبتلایان را نیز با آسیب جدی مواجه می‌سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون ...  بیشتر

پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک‌های مقابله با استرس در بیماران تحت همودیالیز

لیلا کیانی؛ امین رفیعی پور؛ مریم مشایخ؛ رامین تاجبخش؛ جعفر پویا منش

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.45149.4314

چکیده
  مقدمه: درمان با همودیالیز اثرات گسترده و همه‌جانبه‌ای بر بیماران دارد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک‌های مقابله‌ای انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. به این منظور از بین کلیه بیماران مراجعه‌کننده به مراکز دیالیز شهر کرج در سال 1397 تعداد 219 بیمار به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و ...  بیشتر

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور

مهسا نقوی؛ اسماعیل اسدپور؛ عبدالرحیم کسایی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 105-126

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.42918.4188

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور بود. روش: روش این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان مراجعه‌کننده به کلینیک امید تهران تشکیل دادند. حجم نمونه اولیه 50 نفر بود؛ که به روش ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و شفقت بر فاجعه پنداری درد، تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا

فلورا عزت پناه؛ زهره لطیفی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.43700.4227

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و شفقت بر فاجعه‌پنداری درد، تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دوگروهی سه مرحله‌ای (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) بود. 30 نفر از بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا به‌صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر مدل ارتقاء کیفیت زندگی بر اضطراب درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا

شهرزاد حاجی محمد کاظمی؛ غلامرضا منشئی؛ امیر قمرانی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 143-162

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.44719.4338

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر مدل ارتقاء کیفیت زندگی بر اضطراب درد زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به بیماری فیبرومیالژیا مراجعه‌کننده به مطب‌های خصوصی متخصصان روماتولوژی ...  بیشتر

اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی

احمد علی پور؛ ابوالفضل قدمی؛ زهرا علیپور؛ حسن عبداله زاده

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، صفحه 163-175

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756

چکیده
  مقدمه: ابزارهای اندازه‌گیری اضطراب برای بیماری‌های مهم تهدیدکننده سلامتی مانند سارس و مرس توسعه یافته است. در زمینه سنجش اضطراب کرونا ابزار اندازه‌گیری مشخصی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا در نمونه ایرانی بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 308 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در تحقیق ...  بیشتر