با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
دوره 12 (1402)
دوره 11 (1401)
دوره 10 (1400)
دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
شماره 32
(بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند)
شماره 30
بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم استفادع از عنوان فصلنامه/ماهنامه/علمی پژوهشی/علمی ترویجی برای کلیه مجلات ممنوع می باشد و همه مجلات باید از عنوان نشریه علمی استفاده کنند
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
stress
جهت گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد

سمیرا جلوداری؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ بیوک تاجری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 7-24

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38439.3868

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه جهت­ گیری زندگی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک­ شده در افراد مبتلا به لوکمی میلوئیدی و لنفوئیدی حاد است.روش: در این مطالعه 89 بیمار مبتلا به لوکمی حاد در طی مدت 13 ماه به روش نمونه­ گیری تمام شمار در بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1396 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­ آوری داده­ ...  بیشتر

hiv
مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و درمان تلفیقی توانبخشی شناختی و تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اچ آی وی دارای مشکلات عصب شناختی

کیمیا صحراییان؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ زهره خسروی؛ مجتبی حبیبی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 25-51

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.41649.4088

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی توانبخشی­ شناختی و درمان ترکیبی توانبخشی­ شناختی و تنظیم­ هیجان بر کیفیت­ زندگی بیماران مبتلا به HIV دارای مشکلات عصب­ شناختی پرداخت. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه­ آزمایشی به­صورت پیش­ آزمون- پس­ آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش بود. 46 بیمار مبتلا به اچ­ آی­ وی دارای مشکلات عصب­ شناختی ...  بیشتر

رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 52-67

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس ...  بیشتر

رابطه باورهای فرانگرانی و نشانه های یائسگی با حس انسجام درونی در زنان یائسه

حسین زارع؛ رکسانا ساسان نژاد

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 68-81

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.29073.3334

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه باورهای فرانگرانی و نشانه های یائسگی با حس انسجام درونی در زنان یائسه 50 تا 55 ساله انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 160 زن یائسه 50 تا 55 ساله، به روش نمونه‌گیری دردسترس از بین زنانی که به متخصصین زنان و زایمان سطح شهر تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

stress
مقایسه ی استرس ادراک شده ، راهبردهای تنظیم هیجان وانعطاف پذیری شناختی در بیماران دستگاه گوارش وافراد بهنجار

محمد مهدی پسندیده؛ فرانک سالک مهدی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 82-100

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40179.3992

چکیده
  مقدمه: بیماری های گوارشی یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های مزمن غیرواگیر است که بار اقتصادی و فشارروانی زیادی را بر جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می کند، در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه استرس ادراک شده، راهبردهای تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی در بیماران دستگاه گوارش و افراد بهنجار بود. روش: پژوهش حاضر از ...  بیشتر

stress
پیش‌بینی امید به زندگی برمبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

طاهره ثمین؛ حسین اخلاقی کوهپایی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 101-118

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38195.3857

چکیده
  مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یکی از بیماری‌­های مزمن است که اختلالات جسمی و روانی در میان این بیماران بسیار شایع است. هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی امید به زندگی بر مبنای کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) بود. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی اعضای انجمن بیماران ...  بیشتر

stress
تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل روانی و رابطه آن با شاخص توده بدنی زنان چاق غیرفعال.

رضوان خیراندیش؛ ایوب هاشمی؛ رسول عابدان زاده؛ روح اله رنجبر

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 119-133

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.37312.3806

چکیده
  مقدمه: امروزه بحث سلامت در حوزه های جسمانی و روانشناختی افراد غیر فعال از موضوعات مهم جهانی است. هدف از این مطالعه،بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل روانی و رابطه آن با شاخص توده بدنی زنان چاق غیرفعال شهر اهواز بود. روش: این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. 30 نفر از زنان چاق و غیر فعال از مناطق ...  بیشتر

stress
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری‌های تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی در سندرم پیش از قاعدگی

مهشید شعبانی؛ جواد خلعتبری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 134-152

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.38051.3847

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری‌های تنظیم هیجان و بهزیستی روان‌شناختی در سندرم پیش از قاعدگی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه‌کننده به مرکز سلامت دولت‌آباد در نیمه دوم سال 1396 بود. نمونه‌ای به حجم 30 نفر ...  بیشتر

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت‌مندی از زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

عزت اله قدم پور؛ لیلا حیدریانی؛ فرناز رادمهر

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 153-167

چکیده
  مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و رضایت‌مندی از زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود. روش‌: روش پژوهش حاضر به شیوه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود که بر روی 30 زن مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

stress
دین و سلامت؛ فراتحلیلی بر مطالعات و پژوهش‌های دین‌داری و سلامت روان در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام شده در دهه 80 و نیمه اول دهه 90)

محسن نیازی؛ سیدسعید حسینی زاده آرانی؛ فاطمه یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سیده مهدیه امیری دشتی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، صفحه 168-193

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39740.3961

چکیده
  مقدمه: امروزه مشکلات روحی و روانی در جوامع مختلف افزایش چشمگیری یافته و انتظار می‌رود تا سال 2020 اختلالات روانی به  یکی از بزرگ‌ترین مشکل سلامتی در جهان تبدیل شود. در این زمینه، یکی از عوامل مهم در پیشگیری از مسائل و مشکلات روانی، دین و دین‌داری است. لذا هدف از پژوهش حاضر، فراتحلیلی برمطالعات وپژوهش‌های دین‌داری وسلامت روان درایران ...  بیشتر