با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
stress
راه‌کارهای روانشناختی رویارویی با بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس (MS): بررسی پدیدارشناسانه

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 7-30

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر که با هدف بررسی کیفیت و انواع راه‌کارهای روانشناختی مورد استفاده در مبتلایان به ام اس صورت پذیرفت. روش:  یک پژوهش کیفی، به شیوه پدیدار‌شناسی است. به این منظور15 آزمودنی به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق و تفسیر داده‌ها به روش کلایزی و رویکرد IPA جمع آوری شدند. یافته‌ها: دو ...  بیشتر

stress
نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 31-52

چکیده
  مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌های جسمانی رایج جوامع بشری است که می‌تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل  سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیوی بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جزء طرح‌های رگرسیونی است. در این پژوهش 140 نفر از ...  بیشتر

stress
تأثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت‌بدنی و بهزیستی در نوجوانان با تحرک ناکافی

اصغر احمدی؛ محمدتقی اقدسی؛ مالک احمدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 53-68

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات فعالیت‌بدنی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت‌بدنی و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان پسر با تحرک ناکافی بود. روش: روش پژوهش نیمه‌تجربی و طرح پژوهش با اندازه‌گیری مکرر (پیش‌آزمون- پس‌آزمون) می‌باشد. تعداد 60 پسر 15 تا 17 سالة با تحرک بدنی ناکافی از شهرستان تبریز به روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی ...  بیشتر

stress
سلامت روانشناختی و جسمانی: نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری

ضحی سعیدی؛ نیما قربانی؛ مهدی رضا سرافراز؛ عاطفه ذبیحی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 69-86

چکیده
  مقدمه: رابطه ی دوسویه ی سلامت جسمانی و روان شناختی همواره مورد علاقه ی پژوهشگران بوده است و راهبردهای تنظیم هیجان به عنوان تعدیل کننده ی این رابطه نقش بسزایی داشته اند. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش سرکوبگری و بهوشیاری در تعدیل تاثیر پریشانی روان شناختی بر علائم جسمانی بود. روش: به این منظور 271 دانشجوی دانشگاه تهران به فرم کوتاه سیاهه ...  بیشتر

stress
اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن

فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 87-105

چکیده
  مقدمه: اضافه وزن یکی از مشکلات سلامتی در تمام جوامع است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر بر خودمهارگری، سبک­های خوردن و شاخص توده­بدنی در زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دختر ...  بیشتر

stress
رابطه تکانشگری با شاخص توده بدنی: نقش میانجی‌گری اعتیاد به مواد غذایی

لیلا خبیر؛ گلسا کرم بخش؛ نوراله محمدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 106-119

چکیده
  مقدمه: تکانشگری همواره با سوء‌مصرف الکل و مواد همراه بوده است و توجه کمی به رابطه تکانشگری و اعتیاد به مواد غذایی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تکانشگری، اعتیاد به مواد غذایی و شاخص توده بدنی بود. روش: طرح پژوهش همبستگی بود. 60 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دختر دانشگاه شیراز به روش در دسترس انتخاب شد. آنها مقیاس تکانشگری بارت 11 ...  بیشتر

stress
مدلسازی معادلات ساختاری تعیین گرهای درد مزمن: نقش سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری و بهوشیاری زمینه ای

فریده حشمتی؛ نیلا علمی منش؛ رسول حشمتی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 120-137

چکیده
  مقدمه:شواهدی در ارتباط بین ذهن و بدن درخصوص احساس درد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بهوشیاری زمینه ای و سیستم های بازداری و فعال ساز رفتاری و درد مزمن است. روش:پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی، گذشته نگر و مقطعی است. در این پژوهش از بین 300 نفر از دانشجویان، 166 نفر از مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور مرکز تهران به روش نمونه گیری ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر

محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ایمان الله بیگدلی؛ جوانشیر اسدی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 138-161

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی با نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر بود. روش: این پژوهش به شکل تجربی به شیوه تک آزمودنی با کنترل خط پایه چندگانه همزمان و با پیگیری 6 هفته ای اجرا شد. 5 نفر مرد مبتلا به بیماری قلبی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

stress
تاثیر برنامه‌ی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظه و توجه دانش‌‌آموزان مبتلا به دیابت

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ رقیه محمدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 162-179

چکیده
  مقدمه: دیابت موجب افت عملکرد شناختی در بیماران می‌شود. این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر برنامه تمرین رایانه‌ای شناختی بر افزایش حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به دیابت انجام یافت. روش: مطالعه حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد که در آن، 18 دانش‌آموز مبتلا به دیابت (در دو گروه 9 نفری آزمایش ...  بیشتر

stress
اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان

غلامعلی افروز؛ مجتبی دلیر؛ مریم صادقی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، صفحه 180-195

چکیده
  مقدمه: جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان ...  بیشتر