با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رضامندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه در طی دوره درمان‌های تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه‌ای

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ بیژن خراسانی؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علی محمدی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: رضایت­مندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایت­مندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت. روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا ...  بیشتر

بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی دربرابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی

محمد امیری؛ اصغر آقایی؛ احمد عابدی؛ یداله صفری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 15-30

چکیده
  هدف: با توجه به تأثیر تعاملی استرس و بیماری­های مزمن، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر علائم افسردگی بیماران دیابتی بود. روش: روش مطالعه تجربی دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری 2630 نفر از مبتلایان دیابت در مرکز  دیابت اصفهان بود.  تعداد 16زن و 14 مرد به روش نمونه­گیری و به طور تصادفی در دو ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه اصلاح رفتار در سبک زندگی بیماران دیابتی نوع دو

محمد احسان تقی زاده؛ زهرا بیگلی؛ طیبه محتشمی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 30-45

چکیده
  هدف: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بهداشت و اصلاح رفتار بر سبک زندگی بیماران دیابتی نوع دو صورت گرفت. روش: در این مطالعه 60 نفر از بیماران دیابتی نوع دو به روش نمونه­گیری هدفمند در دو گروه آزمایش (30 نفر) و انتظار (30 نفر) انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه 5 بخشی برای تعیین اطلاعات دموگرافیک و سنجش دانش، نگرش، عملکرد ...  بیشتر

مقایسه نگرانی وزن و خودکار‌آمدی غذا خوردن میان افراد سیگاری و غیر سیگاری

سمیه عبدالمحمد زاده؛ احمد علی پور؛ احمد علی نوربالا

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 35-50

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرانی وزن و خودکار­آمدی غذا خوردن میان افراد سیگاری و غیر سیگاری بود. روش: از این­رو 100 نفر دانشجوی سیگاری (50 زن، 50 مرد) و 100 نفر دانشجوی غیر سیگاری (50 زن، 50 مرد) به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. کلیه آزمودنی­ها به پرسشنامه­های نگرانی وزن و خودکار­آمدی غذا خوردن پاسخ دادند ...  بیشتر

کارکرد جنسی زنان: نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 45-60

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش طرحواره­های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان انجام شده است. روش: جامعه آماری شامل همه زنان متأهل پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی تهران می‌باشد.200 نفر به روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. آنها مقیاس طرحواره جنسی اندرسن و سیرانوسکی، پرسشنامه تصویر تن فیشر و شاخص کارکرد جنسی زنان را ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مراقبت از بیماران هموفیلی در کاهش اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند هموفیل زیر 15 سال

سمیرا حسن زاده پشنگ؛ زهرا شعبانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 60-75

چکیده
  هدف: هموفیلی از شایعترین اختلال خونریزی دهنده ارثی و سومین بیماری شایع وابسته به کروموزوم x میباشد که ناشی از کمبود یا فقدان فاکتورهای انعقادی هشت و نه میباشد. تولد فرزند هموفیل در خانوادههایی که این بیماری در آنها وجود نداشته است باعث اضطرا ، ناامیدی و حتی احساس گناه میشود و درماندگی آنها را درمراقبت از فرزندشان موجب میشود بنابراین ...  بیشتر

بررسی تأثیر قصه گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی

ناهید یوسف پور؛ علی رضا آقایوسفی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، صفحه 82-96

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان صورت گرفته است، بدین منظور تأثیر قصه­گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش: در راستای هدف فوق از بین (330 نفر) کودکانی که در بیمارستان کودکان تبریز در سال 1390 جهت درمان بیماری لوسمی بستری شده بودند تعداد 30 نفر که 14 نفر دختر و 16 نفر پسر در دامنه سنی ...  بیشتر