با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مقایسه ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی

محمد علی بشارت؛ فهیمه تولائیان

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 4-17

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مقایسه ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی بود. روش: سی­ و­پنج فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی مذکر به مؤنث (بیست فرد تغییر جنسیت نداده و پانزده فرد تغییر جنسیت داده) و بیست فرد مؤنث عادی در این پژوهش شرکت کردند. شرکت­کنندگان مقیاس مشکلات بین شخصی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی هوش هیجانی و سبک های مقابله و بررسی رابطه آنها در بیماران سرطانی زن ـ مرد، مجرد ـ متأهل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران

مرضیه عبادی وشمه سرا؛ علی خادمی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 18-37

چکیده
  هدف: نتایج  بررسی ­ها نشان داده هوش هیجانی می­تواند سپری درمقابل حوادث منفی زندگی از جمله بیماری سرطان باشد. از طرفی درمبتلایان به سرطان نقش فرآیندهای مقابله در وضعیت سلامتی آنان بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی هوش هیجانی و سبک­ های مقابله بررسی رابطه آنها دربیماران مبتلا به سرطان زن ـ مرد و متأهل ـ مجرد شهر تهران ...  بیشتر

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان

منصوره نیکو گفتار؛ محمد تقی سعیدی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 38-46

چکیده
  هدف: جمعیت رو به گسترش سالمندان در دهه­های اخیر، توجه خاص به مفهوم خردمندی به عنوان یک توانایی اثربخش را ضروری ساخته است. در پژوهش حاضر رابطه بین خردمندی و سلامت عمومی در افراد میان­سال و سالمند شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش: در یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی 114 نفر(61 مرد و 53 زن) با میانگین سنی 23/66 و انحراف استاندارد 7/8 به روش نمونه ...  بیشتر

تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان

الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 47-63

چکیده
  هدف: این پژوهش بررسی تأثیر برنامه مدیریت استرس لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران انجام شد. روش­: بدین منظور از میان افراد داوطلبی که نمره آنها در مقیاس استرس اداراک شده یک انحراف استاندارد بیشتر از میانگین (32/8,SD=26/27M=) بود و بر این اساس پراسترس تشخیص داده شدند، 26 نفر بر اساس معیارهای ورود ...  بیشتر

ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران اسکلروز مولتیپل (MS)

زیبا برقی ایرانی؛ مجتبی بختی؛ مجمد جواد بگیان؛ شجاع کرمی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 64-79

چکیده
  هدف: یکی از بیماری­های قرن حاضر که متأسفانه اکثر جوان ­ها بخصوص دختران و زنان جوان به این بیماری مبتلا می ­شوند، بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) می­ باشد. با توجه به تعداد زیاد این بیماران و اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت روان آنان، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پنج­گانه شخصیت و آلکسی تایمیا با سلامت روان بیماران ...  بیشتر

ارتباط جهت گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان

سجاد بشر پور؛ بابک وجودی؛ نسترن عطارد

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 80-97

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جهت­ گیری مذهبی و نگرش نسبت به مرگ با کیفیت زندگی و علائم جسمانی سازی در زنان انجام گرفت. روش: کلیه زنان ساکن شهر ارومیه در بهار سال 1391 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 140 زن که به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله ­ای از بین این جامعه انتخاب شده بودند به پرسشنامه­ های جهت­ ...  بیشتر

مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی

مهشید جعفرزاده؛ احمد علیپور؛ محمد اورکی؛ عزیز رضا قاسم زاده

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1393، صفحه 97-115

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای مقابله­ای و سبک­های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی می­باشد.   روش: این پژوهش بر اساس طرح علی مقایسه­ای انجام شده است. جامعه آماری تعریف شده در این تحقیق شامل همه افراد دچار اختلال هویت جنسی و افراد عادی همتای آنها در شهر تهران بودند. بدین ترتیب که دو گروه ...  بیشتر