با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
stress
رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علیمحمدی؛ بیژن خراسانی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 5-17

چکیده
  هدف: رضایتمندی زناشویی از مهم‌ترین پیامدهای یک رابطه زناشویی مطلوب و شاخصی مهم جهت قضاوت در مورد میزان کارآمدی آن محسوب می‌شود. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر سرطان سینه بر رضایتمندی زناشویی در طی مراحل تشخیص و درمان پزشکی آن از طریق مقایسه با زنان سالم صورت گرفت. روش: با استفاده از طرح مطالعه توصیفی مقایسه‌ای، پنجاه زن مبتلا به سرطان ...  بیشتر

stress
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال اضطراب اجتماعی زنان اقدام کننده به جراحی زیبائی با زنان غیر اقدام کننده شهر تهران.

زهرا قنبری؛ فرهاد جمهری؛ رسول روشن

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 18-32

چکیده
  پژوهش با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی زنان اقدام کننده به جراحی زیبائی با زنان غیر اقدام کننده انجام شده است. نمونه ای 120 نفری شامل 60 زن اقدام کننده به جراحی زیبائی با 60 زن غیر متقاضی، و روش نمونه گیری در دسترس از شهر تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری از پرسشنامه های طرحواره یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) ،پرسشنامه ...  بیشتر

stress
مقایسه اثربخشی تن‌آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ لاله صنوبر؛ سجاد بشرپور

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 33-44

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی دو روش درمان غیردارویی تن‌آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی‌درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان بودند که از شهریور 1390 تا فروردین 1391، جهت پرتودرمانی به درمانگاه ...  بیشتر

stress
مقایسه سبک های دلبستگی، احساس تنهایی ادراک شده و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

فرهاد حسینی؛ مجتبی حبیبی؛ فرهاد رادفر

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 45-61

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های سیاست‌گذاران بهداشتی- اجتماعی جوامع امروزی، شیوع روزافزون رفتارهای اعتیادی به خصوص اعتیاد به سیگار و دخانیات در گروه سنی جوان است. پژوهش حاضر با هدف، مقایسه سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی ادراک شده و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری خوابگاهی انجام شد. روش شناسی: بر اساس روش ...  بیشتر

stress
بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی برافزایش خوشبینی در زنان باردار دیابتی

آذر ولیدی پاک؛ شادیه خالدی؛ کیومرث معینی منش

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 62-78

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT) بر افزایش خوشبینی زنان باردار دیابتی است. روش: روش پژوهش آزمایشی است و جامعه مورد مطالعه این پژوهش، زنان باردار دیابتی در قسمت دیابت بیمارستان توحید در سال 91-92 که به کلینیک دیابت مراجعه نموده و در شهرستان سنندج زندگی می‌کنند و نمونه تحقیق شامل 30 نفرخانم باردار ...  بیشتر

stress
نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم

علیرضا آقا یوسفی؛ اکرم خاربو؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 79-97

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش نشخوار فکری بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم بود. روش: طرح تحقیق از نوع علی-مقایسه ای و همبستگی بود که 147نفراز بین همسران افراد مبتلا به سرطان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرداوری در این پژوهش مقیاس نشخوار فکری نولن-هوکسما، پرسشنامه ...  بیشتر

stress
مقایسه سطح سلامت عمومی و عزت نفس زنان سالمند آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران و دیگران

محمود اکرامی؛ اعظم میرحاج

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 98-112

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش مقایسه سطح سلامت عمومی وعزت نفس زنان سالمند آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران با دیگران است.روش: 40نفر زن سالمند که 20 نفر آموزش دیده در انجمن آلزایمر ایران و20 نفر هم از خارج انجمن به روش جورکردن گروه همتا انتخاب شدند. روش تحقیق علی مقایسه ای بوده و اطلاعات با پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ وعزت نفس کوپراسمیت جمع آوری شده ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) بر سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان مری

زیبا برقی ایرانی؛ حسین زارع؛ مریم عابدین

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 113-128

چکیده
  هدف: درمانهای مبتنی بر پذیرش باعث افزایش انعطاف پذیری روانشناختی و ارتقاء سلامت روانی در افراد مبتلا به دردهای مزمن میشود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش سرمایه روانشناختی مبتلایان به سرطان مری بود.   روش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان

الهه اسلمی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ فاطمه نجیب

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، صفحه 129-140

چکیده
  هدف: اضطراب دوران بارداری از عوامل دخیل در نتایج نامطلوب بارداری و زایمان است. از روش هایی که برای کنترل این اضطراب به‌کار می‌رود می‌توان به ذهن‌آگاهی اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های معنوی-اسلامی بر اضطراب بارداری زنان باردار و شاخص‌های فیزیولوژیک نوزادان آن‌ها بود.   روش: طرح تحقیق نیمه ...  بیشتر