با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
stress
مقایسه اختلالات رفتاری برونی سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تاکید بر اختلال سلوک

مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 7-18

چکیده
  مقدمه: نظر به فراوانی بیماران مبتلا به سردرد و تأثیر آن در عملکرد، خلق‌وخو و اثر روزافزون آن در سلامت جسمی و کیفیت زندگی و زیان‌های روانی و اجتماعی؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی، تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سردردهای میگرنی و سالم است. روش: مطالعات حاکی از این است که بسیاری از کودکان و نوجوانان به انواع مشکلات ...  بیشتر

stress
نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 19-30

چکیده
  مقدمه: ازجمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روان­شناختی و اجتماعی است که در بررسی‌های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک‌شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود. روش: برای این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به ...  بیشتر

stress
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

محمد اورکی؛ مریم امیرآبادی؛ شیما حیدری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 31-42

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص‌های خشم با سلامت روان بیماران استومی تهران انجام گرفت. روش: در این مطالعه همبستگی، ١٦٩بیمار استومی عضو انجمن استومی ایران که کمتر از ٦ ماه از جراحی‌شان گذشته بود داوطلبانه شرکت کردند و با پرسشنامه‌های کیفیت زندگی بیماران استومی، حالت ـ صفت بیان خشم اسپیلبرگر و سلامت عمومی ...  بیشتر

stress
بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده

مریم نامغ؛ مهرآور مومنی جاوید؛ سیمین حسینیان

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 43-58

چکیده
  مقدمه: خانواده به‌عنوان یک عامل مهم اجتماعی مؤثر بر درد مزمن امروزه موردتوجه پژوهشگران حوزه درد قرارگرفته است زیرا این نهاد یکی از محیط‌های مؤثر بر سلامت جسمی و روانی افراد است که شرایط لازم برای رشد و رسیدن به تعادل جسمی، روانی، اجتماعی را فراهم می‌آورد. خانواده این شرایط را از طریق انجام یکسری اعمال مشترک انجام می‌دهد که به این ...  بیشتر

stress
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 59-68

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های ابعاد شخصیت برون‌گرایی در برابر درون‌گرایی، صفات روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش: در یک طرح پژوهشی مقطعی تعداد 100 بیمار دیابتی نوع 2 با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. این بیماران پرسشنامه‌های تجدیدنظر شده شخصیت آیزنگ (فرم ...  بیشتر

stress
اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر کاهش علائم افسردگی و علائم عمومی اختلالات روان‌تنی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

حجت دمیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 69-78

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت جامع استرس بر علائم افسردگی و علائم عمومی اختلالات روان‌تنی کارکنان انجام شد. روش: طرح پژوهش، تجربی میدانی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بودند. نمونه تحقیق نیز شامل 30 نفر از کارکنان بودند که بعد از غربال‌گری ...  بیشتر

شفقت ـ خود به‌عنوان میانجی بین ابعاد دل‌بستگی با بهزیستی ذهنی: یک مدل تحلیل مسیر

غلامرضا رجبی؛ ابراهیم مقامی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 79-96

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی مدل رابطه ابعاد دل‌بستگی با بهزیستی ذهنی با میانجی‌گری شفقت-خود در پرسنل زن و مرد زندان سپیدار شهر اهواز در سال 1393 انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه پرسنل زن و مرد زندان سپیدار شهر اهواز (230 نفر) بود که از این تعداد بر اساس 115 نفر به‌صورت داوطلب-در دسترس با رعایت کلیه موازین اخلاق پژوهش ...  بیشتر

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

منصوره مهدی یار؛ سیده فرشته نجاتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 97-108

چکیده
    مقدمه: خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به‌موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب‌آوری در برابر خودکشی به‌عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود. روش: بدین منظور 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 93-94 که از بین کل دانشجویان این دانشگاه ...  بیشتر

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد نظریه انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)

محمد حاتمی؛ فردین فرمانی؛ ساحره صفوی؛ عاطفه نجفی زاده؛ مهدی اسدی قلعه رشیدی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، صفحه 109-120

چکیده
  مقدمه: جنبه‌های روان‌شناختی بیماری‌های مزمن، ازلحاظ بروز غیرمنتظره و کنترل­ناپذیری علائم، موجب پدیدآیی استرس‌های گوناگون و ایجاد هیجانات و خلق‌وخوی منفی در بیماران شده است و همین امر نظر بسیاری از متخصصان را متوجه خود ساخته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با تأکید بر تئوری انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران ...  بیشتر