با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش مراقبت از بیماران هموفیلی در کاهش اضطراب و افسردگی مادران دارای فرزند هموفیل زیر 15 سال

سمیرا حسن زاده پشنگ؛ زهرا شعبانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 60-75

چکیده
  هدف: هموفیلی از شایعترین اختلال خونریزی دهنده ارثی و سومین بیماری شایع وابسته به کروموزوم x میباشد که ناشی از کمبود یا فقدان فاکتورهای انعقادی هشت و نه میباشد. تولد فرزند هموفیل در خانوادههایی که این بیماری در آنها وجود نداشته است باعث اضطرا ، ناامیدی و حتی احساس گناه میشود و درماندگی آنها را درمراقبت از فرزندشان موجب میشود بنابراین ...  بیشتر

سطوح کلسترول و علائم اختلالات اضطرابی

زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ نعیمه ماشینچی عباسی*؛ تورج هاشمی

دوره 2، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 62-78

چکیده
   هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ علائم اختلالات اضطرابی در سطوح متفاوت کلسترول به انجام رسیده است.  روش: این پژوهش از نوع مطالعات علی –  مقایسه­ای بود. مبتنی بر اهداف ترسیم شده، از میان افراد مبتلا به کلسترول (TC) بالا و پایین مراجعه­کننده به آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی، تعداد 100 نفر (50 نفر در هر گروه با میانگین سنی ...  بیشتر