با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
بررسی رابطۀ بین تاب‌آوری خانواده و بار علائم با نقش میانجی پایبندی به ورزش عملکردی در زنان مبتلا به سرطان پستان

هیوا محمودی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.65704.5664

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی رابطة بین تاب‌آوری خانواده و بار علائم با نقش میانجی پایبندی به ورزش عملکردی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادین و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل کلیة زنان مبتلا به سرطان پستان ساکن شهر سقز در سال 1401 بود که به بیمارستان‌های شهر سقز ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
رابطۀ باورهای جهان فرضی با اتخاذ رفتارهای پیشگیرانۀ دانشجویان در قرنطینۀ کووید 19

زهرا حسین زاده ملکی؛ سیمین دخت کلنی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 15-26

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.65712.5666

چکیده
  مقدمه: پژوهشگران مدیریت بحران، مقیاس جهانی فرضی (WAS) را برای نشان دادن تغییرات مفروضات برای پیش‌بینی خطرات سلامت روان بر اساس مدل جانوف-بولمن به کار می‌برند. در طول بحران قرنطینه COVID-19، اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در جامعه مستلزم درک مفروضات افراد در مورد جهان بود و این امر ابتدا نیازمند بررسی ساختار عاملی مقیاس جهان فرضی بود. روش: این ...  بیشتر

بیماریهای مزمن مانند سرطان،دیابت،ایدز، قلبی-عروقی ، ام اس و ....
پیش‎بینی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی براساس ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و سرسختی روان‌شناختی

حمیدرضا حیدری؛ هاجر ترکان

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 27-36

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.67331.5771

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف پیش‎بینی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی براساس ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و سرسختی روان‌شناختی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه بیماران تحت همودیالیز شهر اصفهان در سال 1401 بود که با روش نمونه‎گیری در دسترس 294 (180مرد، 114زن) نفر انتخاب شدند. ابزارهای جمع‎آوری ...  بیشتر

روش شناسی تحقیق و اندازه گیری در روان شناسی سلامت
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسش‌نامه خود بیمارانگاری مجازی

غلامرضا منشئی؛ فرزانه باقریان

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.58613.5188

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس خودبیمارانگاری مجازی انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع مطالعات روان‌سنجی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد  شهر اصفهان در سال 1398 بودند. برای انجام پژوهش حاضر، تعداد 567 نفر (344 نفر زن و223 نفر مرد) از دانشجویان ...  بیشتر

2. پاسخ های رفتاری و هیجانی به بیماری ها،غربالگری و روش های پزشکی
بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش سطوح اضطراب و نگرانی آسیب شناختی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر

علی افشاری؛ احمد اسمعلی؛ سعید اسدنیا

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.66450.5704

چکیده
  مقدمه: بیماری ام اس یکی از اختلالات ناتوان‌کنندۀ عصب‌شناختی می‌باشد که علاوه بر اختلالات عصبی - حرکتی با علایمی چون اضطراب، ضعف و کاهش قدرت حل مشکل بروز می‌کند و باعث اختلالات جسمی و روانی متعددی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش سطوح اضطراب و نگرانی آسیب شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ...  بیشتر

stress
نقش میانجی‌گرایانه اضطراب فراگیر در رابطه بین تیپ شخصیتی D با کیفیت زندگی و سلامت عمومی در بیماران قلبی عروقی

مصطفی بلقان آبادی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.67108.5753

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گرایانه اضطراب فراگیر در رابطه بین تیپ شخصیتی D با کیفیت زندگی و سلامت عمومی در بیماران قلبی عروقی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات بنیادی بود و از لحاظ روش پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی عروقی شهرستان مشهد در سال 1398 ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
بررسی اثر اختلالات روانی بر بروز بیماری‏های جسمی در همبودی‌های دوگانه با استفاده از یادگیری ماشینی

معصومه تقی آهنگری خیاوی؛ سوسن علیزاده فرد؛ احمد علیپور

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.63918.5536

چکیده
  مقدمه: مقدمه: تحقیقات نشان داده‏اند که اختلالات روانی می‏توانند باعث بروز بیماری‏های جسمی شوند. از سوی دیگر، بسیاری از بیماری ‏های جسمی نیز با یکدیگر همبودی دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ارتباطات اختلالات روانی در بروز بیماری‏های جسمی در همبودی‏های دوگانه انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع زمینه‏یابی- همبستگی بود. ...  بیشتر

جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
عوامل روان‌شناختی تسهیل‌کنندۀ بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان: مرور سیستماتیک

زهرا محمدی فرد؛ علی فتحی آشتیانی؛ عباس حاجی فتحعلی؛ بیتا نصرالهی؛ فضل اله احمدی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 83-100

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.66825.5732

چکیده
  مقدمه: تعیین عوامل روان‌شناختی تسهیل‌کنندۀ بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان برای سیاست‏گذاری‌های مناسب در جهت شناسایی مشکلات احتمالی و توسعه مداخلات مناسب در بهره‏مندی بهتر و افزایش موفقیت در پیوند مغز استخوان، بسیار حائز اهمیت است. هدف این مطالعه مرور عوامل روان‌شناختی تسهیل کنندۀ بهبودی بیماران پیوند مغز استخوان بود. روش: ...  بیشتر

1. فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها
اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه

انسیه بابایی؛ لیلا گودرزی؛ سیده طاهره حسینی سورکی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1402، صفحه 101-112

https://doi.org/10.30473/hpj.2024.64271.5556

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت‌گرا بر تبعیت درمانی بیماران مزمن سرطان سینه انجام گرفت. روش: ین مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بر روی 30 نفر (گروه آزمون 15 نفر و گروه گواه 15 نفر) از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات سرطان شهر تهران انجام شد. نمونه‌ها به ...  بیشتر