با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش عناصر سرمایه‌های روانشناختی بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

مهناز علی اکبری دهکردی؛ مژگان بیتانه

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.50016.4645

چکیده
  مقدمه: سرمایه‌های روانشناختی می‌تواند منجر به تقویت احساس خودکارآمدی، امید به زندگی، تاب‌آوری و خوش‌بینی در افراد شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش عناصر سرمایه‌های روانشناختی بر انعطاف‌پذیری روانشناختی و پریشانی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان -سرارودی؛ فرحناز مسچی؛ جواد خلعتبری؛ بیوک تاجری

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52453.4785

چکیده
  مقدمه: سواد سلامتبیماران سرطان پستان نقش مهمی در دسترسی به اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی تاب­آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: در این مطالعه مقطعی و همبستگی 213 بیمار مبتلا به سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج و بصورت پی‌درپی انتخاب ...  بیشتر

رابطه روش‌های مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نگار عظیم زاده طهرانی؛ محمد حسین بیاضی؛ محسن شاکری نسب

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.48867.4584

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین روش‌های مقابله اسلامی و احساس انسجام روانی با سازگاری با بیماری و تحمل درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) مشهد در سال 1397 تشکیل داده­اند که تعداد 100 نفر ...  بیشتر

stress
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

راضیه پورحسینی دهکردی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد رضا شعربافچی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.35444.4050

چکیده
  مقدمه:  رشد روزافزون سرطان پستان در دهه های اخیر،  ابعاد روانشناختی زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه بود. ...  بیشتر

stress
سوادسلامت و سرطان پستان : مقاله مروری

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1398، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.46660.4426

چکیده
  مقدمه: سواد سلامت، مفهوم گسترده ای است که به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. سواد سلامتظرفیت کسب، پردازش، درک اطلاعات و خدمات پایه برای تصمیمات مناسب بهداشتی است. سواد سلامتبه شدت برای بیماران مبتلا به سرطان پستان اهمیت دارد تا درمانگران بتوانند در زمینه ی مجموعه ای پیچیده از تصمیماتمبتنی بر تشخیص و درمان در زمان ناراحتی جسمی و روحی ...  بیشتر

رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 52-67

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس ...  بیشتر

اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان

مهسا کبیری؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 49-61

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37084.3799

چکیده
  مقدمه: زنان به عنوان هسته اصلی خانواده، نقش مهمی دارند، سلامت و بیماری آن‌ها به طور مستقیم سلامت کل خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری ...  بیشتر

stress
اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر تاب آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان

عشرت کریمی افشار؛ گلناز شعبانیان؛ لیلا سعید تالشی؛ وحید منظری توکلی

دوره 7، شماره 25 ، خرداد 1397، ، صفحه 95-105

چکیده
  مقدمه: سرطان پستان یکی از علل شایع مرگ و میر زنان در کشور ما بوده و درمانهای روانشناختی می­تواند آثار روانی منفی در این بیماران را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله تنظیم هیجان بر تاب­آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع پژوهش­های آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر

stress
اثربخشی روان درمانی چهار عاملی بر افزایش احقاق جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان

محبوبه اکبری؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1396، ، صفحه 57-73

چکیده
  هدف: احقاق جنسی عاملی مهم در رضایت جنسی و زناشویی است. با توجه به اینکه بازماندگان سرطان پستان الگویی از فعالیت جنسی دارند که برای اغلب آنها رضایت بخش نیست، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی چهار‌عاملی (رابطه‌درمانی، امید و انتظار درمان، آگاهی‌افزایی و نظم‌بخشی رفتار)، بر ارتقاء احقاق جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان می‌باشد. ...  بیشتر

stress
اثر بخشی آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی برارتقاء امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان

رقیه میرزازاده؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 52-65

چکیده
  هدف : این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش خلاقیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید و شادکامی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان انجام شد. روش : پژوهش به صورت شبه آزمایشی و در قالب یک طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 30 بیماران مبتلا به سرطان پستان بود که به شکل در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

علیرضا آقایوسفی؛ مهدی دهستانی؛ شیدا شریفی ساکی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 5-18

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری بر کاهش خستگی سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: از بین مراجعین بیمارستان امام خمینی (تهران در سال 1392) 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به‌صورت تصادفی منتسب شدند. گروه‌ها قبل از آموزش و پس از آموزش به مقیاس خستگی ناشی از سرطان اوکمیاما و همکاران ...  بیشتر

اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان

سهیلا رحمانی؛ سمانه محمدپور؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1395، ، صفحه 21-34

چکیده
  هدف: توجه به علائم روانشناختی بیماران سرطان پستان به دلیل تاثیر نیرومند بر ابتلا، سیر و پیش­آگهی این بیماری، بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف  بررسی اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش:  پژوهش حاضر، نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون-پس­آزمون و دوره پیگیری (2 ماه ...  بیشتر

بررسی تحلیل عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان- پستان (نسخه ی 4) در زنان مبتلا به سرطان پستان

مژگان پاتو؛ عباس علی الهیاری؛ علیرضا مرادی؛ مهرداد پاینده

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1395، ، صفحه 105-118

چکیده
  مقدمه: مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان ـ پستان (FACT-B)، به‌طور گسترده‌ای برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان مورد استفاده قرارمی‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر، اعتباریابی B FACT- در یک نمونه از زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان است. روش: نمونه متشکل از 300 زن مبتلا به سرطان پستان از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ...  بیشتر

stress
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و میزان درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

مهرداد اکبری؛ احمد علیپور؛ حسین زارع

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 21-36

چکیده
  مقدمه: بیماری سرطان مشکلات فراوانی در ابعاد جسمانی، روان‌شناختی و اجتماعی ازجمله تحمل درد و کاهش کیفیت زندگی ایجاد می‌کند. این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر میزان درد، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان ساکن در شهرستان دزفول انجام شد. روش: این تحقیق یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

stress
مقایسه اثربخشی تن‌آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ لاله صنوبر؛ سجاد بشرپور

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی دو روش درمان غیردارویی تن‌آرامی عضلانی پیشرونده و موسیقی‌درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان بودند که از شهریور 1390 تا فروردین 1391، جهت پرتودرمانی به درمانگاه ...  بیشتر

اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ نیلوفر زین العابدینی؛ سیده نرگس زین العابدینی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1394، ، صفحه 53-62

چکیده
  مقدمه: سرطان یکی از بیماری‌های بسیار رایج در جوامع مختلف است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نظم‌بخشی رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان اجرا شد. روش: برای انجام پژوهش، در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، گروه کنترل، 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش به‌صورت در دسترس ...  بیشتر