با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب‌آورى زنان نابارور

خدیجه فولادوند؛ سلمان زارعی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1401، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.57718.5125

چکیده
  مقدمه: ناباروری منجر به مشکلات فردی و اجتماعی در زنان می­شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب­آورى زنان نابارور بود. روش: روش پژوهش حاضر شبه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان نابارور مراجعه­کننده به ...  بیشتر

الگوی ارتباطی تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی

مریم عابدینی؛ بهمن اکبری؛ عباس صادقی؛ سامره اسدی مجره

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.58344.5172

چکیده
  مقدمه: بیماری سرطان بر جنبه­های مختلف کیفیت زندگی بیمار ازجمله وضعیت روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی الگوی ارتباط ذهن­آگاهی و تاب­آوری با بهزیستی هیجانی با نقش واسطه­ای تنظیم هیجان در بیماران سرطانی بود. روش: روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر حس انسجام، خودکارآمدی، بهزیستی روانشناختی و تاب‌آوری در پرستاران بیمارستان‌های تأمین اجتماعی

سید علی موسوی اصل؛ صادق پاروئی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.56968.5073

چکیده
  مقدمه: روانشناسی مثبت‌گرا یک رویکرد علمی نوین با تمرکز بر نقاط قوت به‌جای نقاط ضعف و ایجاد خوبی در زندگی به‌جای ترمیم بدی‌ها است. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر حس انسجام، خودکارآمدی، بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در پرستاران انجام گرفت. روش: این پژوهش به‌صورت آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون ...  بیشتر

اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی‌سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی: نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی

امیرحسین افشاری؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1399، ، صفحه 151-172

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.49910.4635

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش اثر ساختاری استرس مزمن، تاب‌آوری و جسمانی سازی بر ناتوانی کارکردی در نشانگان بدنی کارکردی با نقش واسطه‌ای ذهنی‌سازی بود. روش: پژوهش حاضربا استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل 400 نفر از مردان و زنان در سنین 18 تا 45 سال بودند که با استفاده از فراخوانی اینترنتی، پرسش‌نامه‌های استرس مزمن، ...  بیشتر

نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان -سرارودی؛ فرحناز مسچی؛ جواد خلعتبری؛ بیوک تاجری

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52453.4785

چکیده
  مقدمه: سواد سلامتبیماران سرطان پستان نقش مهمی در دسترسی به اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی تاب­آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. روش: در این مطالعه مقطعی و همبستگی 213 بیمار مبتلا به سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود و خروج و بصورت پی‌درپی انتخاب ...  بیشتر

stress
نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-52

چکیده
  مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌های جسمانی رایج جوامع بشری است که می‌تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل  سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش تاب‌آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیوی بود. روش: طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع همبستگی و جزء طرح‌های رگرسیونی است. در این پژوهش 140 نفر از ...  بیشتر

مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

خدیجه سلمانی؛ ساناز سادات نعمت اله زاده ماهانی؛ سارا شهبازی؛ زهره استوار؛ لیلا گنجی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 5-20

چکیده
  هدف: سرطان سینه شایع‌ترین و پرتلفات‌ترین سرطان بوده و از نقطه‌نظر عاطفی و روانی بیش از سایر سرطان‌ها زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم میباشد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی – مقایسه‌ای ا‌ست که بر روی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه ( ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب‌آوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان

محمداحسان تقی زاده؛ مرضیه السادات میرعلائی*

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1392، ، صفحه 82-102

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معنویت درمانی گروهی در افزایش تاب‌آوری بیماران ام اس استان اصفهان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح تحقیق، دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‏آزمون بود. جامعه مورد پژوهش 4850 زن مبتلا به ام اس عضو انجمن ام اس استان اصفهان می‌باشند که مبتلا به نوععودکننده- بهبودپذیر و در محدوده سنی 20-40 سال و فاقد هرگونه ...  بیشتر