موضوعات = جنبه های روانشناختی در سلامت و بیماریها
تعداد مقالات: 38
1. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 37-52

10.30473/hpj.2019.35444.4050

راضیه پورحسینی دهکردی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد رضا شعربافچی


3. پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس شکرگزاری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان مبتلا به سرطان خون

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 39-53

10.30473/hpj.2019.40332.4008

سیده زهرا موسوی؛ محمد علی گودرزی؛ سید محمدرضا تقوی


7. نقش اضطراب و افسردگی در ارزیابی موفقیت جراحی اسلیو

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 7-30

10.30473/hpj.2018.38808.3896

زهرا قنبری؛ زهرا درویزه؛ زهره خسروی


9. پیش بینی رشدپس آسیبی بر اساس علائم یادبود‎ ‎و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سرطان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 146-159

سیده فاطمه موسوی؛ ریحانه رمضانی تمیجانی


12. پیش بینی علائم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی از طریق شاخص های روانشناختی با میانجیگری ویژگی های شخصیتی در پرستاران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 74-94

بهنام شیرینی پارگامی؛ جواد خلعتبری؛ مرضیه توکل؛ مرتضی ترخان


14. سلامت روانشناختی و جسمانی: نقش تعدیل کننده ی سرکوبگری و بهوشیاری

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 69-86

ضحی سعیدی؛ نیما قربانی؛ مهدی رضا سرافراز؛ عاطفه ذبیحی


15. رابطه سندرم شناختی-توجهی با اضطراب و افسردگی در بیماران سوختگی: نقش میانجی سبک های مقابله با استرس

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 74-91

فاطمه سندی؛ پروین احتشام زاده؛ پرویز عسگری؛ موسی کافی


16. بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 88-100

معصومه عزیزی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ علی مشهدی؛ دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


18. نقش مؤلفه های اجتناب شناختی و باور فراشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 142-156

سیف اله آقاجانی؛ حمیدرضا صمدی فرد؛ محمد نریمانی


19. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور


20. رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 57-68

نوشین پیشوا؛ اعظم بیانلو؛ حمید پورشریفی؛ طاهره یاوری


21. عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 5-20

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی


22. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سلامت روان در بیماران استومی تهران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 31-42

محمد اورکی؛ مریم امیرآبادی؛ شیما حیدری


23. بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی بر اساس ابعاد کارکرد خانواده

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 43-58

مریم نامغ؛ مهرآور مومنی جاوید؛ سیمین حسینیان


24. بررسی رابطه ابعاد شخصیت با تبعیت از درمان در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 59-68

عباس بیات اصغری؛ بنفشه غرایی؛ حسن حیدری؛ جواد جواهری؛ سحر موسی نژاد؛ احمد آرامون


25. مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 37-48

آرزو حسینی؛ فرهاد خرمایی؛ فرهاد عصارزادگان؛ امید حسامی؛ محمدرضا تقوی؛ نوراله محمدی