اخبار و اعلانات

انتخاب آقای دکتر احمد علیپور به عنوان استاد نمونه کشوری

دکتر احمد علیپور استاد تمام دانشگاه پیام نور بر اساس ارزیابی های وزارت علوم به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1400  انتخاب شدند.

مطالعه بیشتر

مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی)

مجله ایرانی روانشناسی سلامت(به زبان انگلیسی) به آدرس اینترنتی زیر مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم را دریافت کرد و آماده دریافت مقالات محققان می باشد. http://ajohp.journals.pnu.ac.ir/

مطالعه بیشتر

نمایه شدن فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت در پایگاه بین المللی DOAJ

نمایه شدن فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی سلامت در پایگاه بین المللی DOAJ

مطالعه بیشتر

انتصاب جناب آقای دکتر علیپور به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی،معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری

انتصاب جناب آقای دکتر علیپور به سمت دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی،معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری

مطالعه بیشتر

1390 اخذ درجه علمی پژوهشی

احتراما به اطلاع جامعه علمی و پژوهشی می رساند به کمک فضل الهی و پیگیری های مستمر  طبق نظر کمسیون اعطای اعتبار علمی-پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شماره 270917/3 مورخ 24/12/90)فصلنامه روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور  با سردبیری جناب آقای دکتر احمد علی پور استاد تمام گروه روانشناسی موفق به اخذ درجه علمی و پژوهشی گردید.

مطالعه بیشتر