اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1105
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 853
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 759

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 62
تعداد مشاهده مقاله 28834
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29433
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 38 روز
درصد پذیرش 6 %