اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3832
تعداد پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش 3120
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2688

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 17323
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17770
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 382 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 5 %