اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 1099
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 993

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 90698
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 118503