اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

نشریه "روانشناسی سلامت " به صورت فصلنامه با امتیاز علمی - پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. هدف این نشریه ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روانشناسی سلامت است.  انتشار مقالات علمی مرتبط با این حیطه  که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد از ماموریت های این نشریه می باشد.

فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین­ المللی است از دیگر اهداف این نشریه است.مخاطبان نشریه  تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران  می باشند.