کلیدواژه‌ها = سرطان
تعداد مقالات: 18
1. ارتباط حس انسجام، تفکر مثبت و خودافشایی هیجانی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 7-24

10.30473/hpj.2020.41518.4082

آنیتا آذرکلاه؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهریار ندرمحمدی؛ حبیبه سلوت


6. پیش بینی رشدپس آسیبی بر اساس علائم یادبود‎ ‎و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سرطان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 146-159

سیده فاطمه موسوی؛ ریحانه رمضانی تمیجانی


7. تاثیر مواجهه ‌درمانی ‌روایتی بر بهبود شاخص‌های فیزیولوژیک استرس در زنان مبتلا به سرطان

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 133-145

سجاد بشرپور؛ شعله امانی؛ محمد نریمانی؛ فاضله حیدری


8. بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اضطراب سلامت در مراقبان بیماران سرطانی شهرکرد

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 121-132

آزاده چوبفروش زاده؛ علی اکبر شریفی؛ کبری صیادی فر


10. مدل شناختی اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان: نقش متغیرهای شناختی و فراشناختی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 66-85

شکوه اثنی عشری؛ شهرام محمدخانی؛ حمیدرضا حسن آبادی


13. رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان در طی دوره درمانهای تکمیلی پزشکی:یک مطالعه مقایسه ای

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 5-17

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علیمحمدی؛ بیژن خراسانی


15. رضامندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه در طی دوره درمان‌های تکمیلی پزشکی: یک مطالعه مقایسه‌ای

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-12

بهمن بهمنی؛ مائده نقیائی؛ علی قنبری مطلق؛ بیژن خراسانی؛ آیدا دهخدا؛ فهیمه علی محمدی


16. بررسی اثربخشی آموزش گروهی درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی مادران دارای فرزند سرطانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 79-94

زیبا برقی ایرانی؛ محمد جواد بگیان کوله مرز؛ شاپور فولادوند