با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مدل‌یابی چاقی کودکان براساس نقش واسطهای روش‌های غذا‌دهی مادر در رابطه بین شاخص توده بدنی و استرس فرزند‌پروری مادر با شاخص توده بدنی کودک

مهشید تیرگر؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس؛ سوزان امامی پور

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1401، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.61673.5408

چکیده
  مقدمه: با توجه به افزایش قابل توجه شیوع چاقی و اضافه وزن در ایران به‌خصوص در کودکان سن مدرسه، شناسایی عوامل ایجادکننده چاقی کودکان اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل چاقی کودکان بر اساس استرس فرزند‌‎‌پروری و شاخص توده بدنی مادر  با میانجی‌گری روش‌های غذادهی است. روش: نمونه آماری پژوهش را 460 نفر از دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله مدارس ...  بیشتر

stress
اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن

فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 87-105

چکیده
  مقدمه: اضافه وزن یکی از مشکلات سلامتی در تمام جوامع است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر بر خودمهارگری، سبک­های خوردن و شاخص توده­بدنی در زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دختر ...  بیشتر

stress
رابطه تکانشگری با شاخص توده بدنی: نقش میانجی‌گری اعتیاد به مواد غذایی

لیلا خبیر؛ گلسا کرم بخش؛ نوراله محمدی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 106-119

چکیده
  مقدمه: تکانشگری همواره با سوء‌مصرف الکل و مواد همراه بوده است و توجه کمی به رابطه تکانشگری و اعتیاد به مواد غذایی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تکانشگری، اعتیاد به مواد غذایی و شاخص توده بدنی بود. روش: طرح پژوهش همبستگی بود. 60 دانشجوی دختر از بین دانشجویان دختر دانشگاه شیراز به روش در دسترس انتخاب شد. آنها مقیاس تکانشگری بارت 11 ...  بیشتر

stress
اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 34-47

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی اعتبار و روایی مقیاس­ خوداثربخشی ورزش کردن (ESS) و رابطه آن با سبک زندگی کارآمد وزن و شاخص توده بدنی در افراد چاق و دارای اضافه وزن بود. روش: از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان 343 دانشجو با  شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر از 25 با روش نمونه­گیری در دسترس که واجد معیارهای ورود- خروج به پژوهش بودند، انتخاب ...  بیشتر

مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 68-80

چکیده
  چکیده هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ اثربخشی گروه­ درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی بر کاهش شاخص تودۀ بدنی (BMI) و بهبود کیفیت زندگی در زنان دارای اضافه وزن صورت گرفته است.   روش: بدین منظور از میان زنان داوطلب، 26 نفر براساس معیارهای ورود- خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند (گروه­درمانگری ...  بیشتر