با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور

کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاطمه شهابی زاده

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.64543.5580

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ابرازگری هیجانی و عملکرد جنسی زنان نابارور صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. دوره پیگیری نیز دوماهه اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان نابارور مراجعه کننده به کلنیک ناباروری بیمارستان مادر و کودک، کلنیک ناباروری ...  بیشتر

stress
پیش‌بینی رشد پس‌آسیبی زنان نابارور بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، ذهن‌آگاهی و نگرش‌های نقش جنسیتی

الهه اسلمی؛ اکرم ملک زاده؛ فهیمه رجبی

دوره 12، شماره 45 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.63349.5507

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی، ذهن‌آگاهی و نگرش‌های نقش جنسیتی بر رشد پس‌آسیبی زنان نابارور شهر اهواز انجام گرفت. روش: پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان نابارور شهر اهواز بودند که در سال 1400 به کلینیک‌های مربوط به زنان و زایمان این شهر مراجعه کرده‌اند. نمونه تعداد ...  بیشتر

اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب‌آورى زنان نابارور

خدیجه فولادوند؛ سلمان زارعی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1401، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.57718.5125

چکیده
  مقدمه: ناباروری منجر به مشکلات فردی و اجتماعی در زنان می­شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشى درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدن و تاب­آورى زنان نابارور بود. روش: روش پژوهش حاضر شبه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان نابارور مراجعه­کننده به ...  بیشتر

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور

مهسا نقوی؛ اسماعیل اسدپور؛ عبدالرحیم کسایی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1398، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.30473/hpj.2020.42918.4188

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و صمیمیت زناشویی زنان نابارور بود. روش: روش این پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان مراجعه‌کننده به کلینیک امید تهران تشکیل دادند. حجم نمونه اولیه 50 نفر بود؛ که به روش ...  بیشتر