با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی

فضل الله میردریکوند

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.63629.5516

چکیده
  مقدمه: سیر بالینی و جنبه‌های حسی یا هیجانی درد ادراک‌شده تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی قرار دارد. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر بررسی مدل ساختاری ادراک درد در بیماران مبتلا به درد مفاصل مقاوم به درمان بر اساس ویژگی­های شخصتی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی، بود. روش: در این پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد ...  بیشتر

ارائه مدل علی ویژگی‌های شخصیتی بر رعایت پروتکل‌های مقابله با کرونا، نقش واسطه‌ای عمل به باورهای دینی و ارزیابی تهدید در دانش‌آموزان دختر متوسطه شیراز

زهرا ایوبی؛ حمیدرضا ایمانی فر؛ الهه اسلمی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1401، ، صفحه 69-90

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.60230.5295

چکیده
  مقدمه: بیماری کرونا در سال 2019 آغاز شد و مؤثرترین راه جلوگیری از شیوع آن، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی ویژگی‌های شخصیتی بر رعایت پروتکل‌های مقابله با کرونا، نقش واسطه‌ای عمل به باورهای‌دینی و ارزیابی‌تهدید انجام شده است. روش: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 353 نفر از دانش‌آموزان دختر متوسطه ...  بیشتر

نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد خانواده با ادراک از بیماری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

لیلا راضی؛ داریوش جلالی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 131-148

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59523.5255

چکیده
  مقدمه: ادراک از بیماری که نقش مهمی در فرایند درمان و پیروی از دستورات بهداشتی دارد تحت تاثیر عوامل مختلف روانشناختی است. هدف پژوهش حاضر  بررسی نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد خانواده با ادراک از بیماری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی با طرح همبستگی مبتنی ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل شخصیتی(سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

علیرضا آقایوسفی؛ مریم زارع؛ حسین زارع؛ فرها شقاقی؛ محمد افتخاری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1395، ، صفحه 52-68

چکیده
  هدف: شناسایی جنبه‌ها و وابسته‌های روانشناختی ناهماهنگی شناختی به‌ویژه ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند ضمن افزایش کاربرد روانشناسی در سایر حیطه‌های علوم انسانی، متخصصین حیطه تبلیغات و سیاست را یاری برساند، لذا هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تغییرات فیزیولوژیک ناشی از ناهماهنگی شناختی بود.   روش: بدین‌منظور ...  بیشتر