کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
تعداد مقالات: 15
1. نقش میانجی تاب‌آوری در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی اختصاصی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 79-94

10.30473/hpj.2020.52453.4785

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان -سرارودی؛ فرحناز مسچی؛ جواد خلعتبری؛ بیوک تاجری


3. سوادسلامت و سرطان پستان : مقاله مروری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 91-102

10.30473/hpj.2019.46660.4426

سیده حکیمه موسوی؛ رضا باقریان


4. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر استرس ادراک شده و پریشانی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 37-52

10.30473/hpj.2019.35444.4050

راضیه پورحسینی دهکردی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد رضا شعربافچی


5. رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 52-67

10.30473/hpj.2019.39663.3959

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب


6. اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر استحکام ایگو و الگوهای ارتباطی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 49-61

10.30473/hpj.2018.37084.3799

مهسا کبیری؛ سعیده بزازیان؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری


7. اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر تاب آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 95-105

عشرت کریمی افشار؛ گلناز شعبانیان؛ لیلا سعید تالشی؛ وحید منظری توکلی


10. اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 5-18

علیرضا آقایوسفی؛ مهدی دهستانی؛ شیدا شریفی ساکی


11. اثر بخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 21-34

سهیلا رحمانی؛ سمانه محمدپور؛ بیژن پیرنیا؛ اسحاق سامخانیان؛ عابد مهدوی


12. بررسی تحلیل عاملی و ویژگی های روانسنجی مقیاس ارزیابی کارکردی درمان سرطان- پستان (نسخه ی 4) در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 105-118

مژگان پاتو؛ عباس علی الهیاری؛ علیرضا مرادی؛ مهرداد پاینده


14. مقایسه اثربخشی تن‌آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 33-44

محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ لاله صنوبر؛ سجاد بشرپور


15. اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 53-62

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ نیلوفر زین العابدینی؛ سیده نرگس زین العابدینی