دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1392 
2. طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی

صفحه 22-39

مریم بیدادیان؛ هادی بهرامی احسان؛ حمید پورشریفی؛ شقایق زهرایی


3. بررسی ارتباط بین صفتهای شخصیتی با راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرف کنندگان مواد

صفحه 40-49

علیرضا آقایوسفی؛ علیرضا همایونی؛ مهدی صحرا گرد طوقچی؛ ارسلان خانمحدی اطاقسرا؛ غلامعلی نیکپور


4. سبکهای دلبستگی و صفات شخصیتی در معتادان به موادمخدر

صفحه 50-60

عباسعلی اللهیاری؛ محمود کاظمی؛ سعید حیدری؛ حبیبه پیکان حیرتی