با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
بررسی رابطه‌ کمال‌گرایی و ترومای دوران کودکی با رفتارهای آشفته‌خوردن و نقش میانجی‌ نارضایتی تصویر بدنی

نازنین حمیدی نژاد؛ بهروز دولتشاهی؛ فریبرز باقری

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.64030.5546

چکیده
  مقدمه: امروزه رفتارهای آشفته‌خوردن در میان جوانان رو به افزایش هستند و به دلیل پیامدهای منفی­شان، منجر به نگرانی­های سلامتی شده‌اند. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با این رفتارها، می­تواند به پیشگیری از آن، کمک کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی رفتارهای آشفته‌خوردن بر اساس کمال‌گرایی و ترومای دوران کودکی با نقش میانجی ...  بیشتر