با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
مدل‌یابی چاقی کودکان براساس نقش واسطهای روش‌های غذا‌دهی مادر در رابطه بین شاخص توده بدنی و استرس فرزند‌پروری مادر با شاخص توده بدنی کودک

مهشید تیرگر؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس؛ سوزان امامی پور

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1401، ، صفحه 51-72

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.61673.5408

چکیده
  مقدمه: با توجه به افزایش قابل توجه شیوع چاقی و اضافه وزن در ایران به‌خصوص در کودکان سن مدرسه، شناسایی عوامل ایجادکننده چاقی کودکان اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل چاقی کودکان بر اساس استرس فرزند‌‎‌پروری و شاخص توده بدنی مادر  با میانجی‌گری روش‌های غذادهی است. روش: نمونه آماری پژوهش را 460 نفر از دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله مدارس ...  بیشتر