با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
stress
نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1394، ، صفحه 19-30

چکیده
  مقدمه: ازجمله عوامل مرتبط با اعتیاد، عوامل روان­شناختی و اجتماعی است که در بررسی‌های مربوط به اعتیاد حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر تمییز افراد معتاد از غیر معتاد بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی، استرس ادراک‌شده و هیجان خواهی در شهر اردبیل بود. روش: برای این مطالعه همبستگی، نمونه‌ای با حجم 60 نفر (30 معتاد به ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین صفتهای شخصیتی با راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرف کنندگان مواد

علیرضا آقایوسفی؛ علیرضا همایونی؛ مهدی صحرا گرد طوقچی؛ ارسلان خانمحدی اطاقسرا؛ غلامعلی نیکپور

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 40-49

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهکارهای مقابله با درد در معتادان به مواد مخدر می­باشد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. برای انتخاب نمونه تعداد 85 نفر از معتادان مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد در طی سه ماه انتخاب شدند و به آزمون­های پنج عامل شخصیتی مک کری و کاستا و راهکارهای مقابله ...  بیشتر

سبکهای دلبستگی و صفات شخصیتی در معتادان به موادمخدر

عباسعلی اللهیاری؛ محمود کاظمی؛ سعید حیدری؛ حبیبه پیکان حیرتی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 50-60

چکیده
  هدف: سبک­های دلبستگی و صفات شخصیتی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین عوامل در زندگی انسان­ها هستند و می­توانند بسیاری از رفتارهای افراد از جمله گرایش به مصرف و سوءمصرف مواد را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعه سبک­های دلبستگی و ویژگی­های شخصیتی در افراد مصرف­کننده موادمخدر است. روش:نمونه پژوهش حاضر شامل 103 ...  بیشتر

مقایسه هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و غیر معتاد

طوبی خیری؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان*

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1392، ، صفحه 69-81

چکیده
  هدف: فرآیندهای تحول مانند هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس نقش اساسی در سلامت روان­شناختی افراد ایفا می­کنند و یکی از عوامل زمینه­ساز اعتیاد می­باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در مردان معتاد و بهنجار بود. روش: بر اساس ملاک­های ورود، شیوه­ نمونه­گیری در دسترس و مصاحبه نیمه ساختار یافته بر مبنای ...  بیشتر

stress
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی سوءمصرف‌کنندگان مواد مخدر(تریاک): بهبود سلامت جسمانی و روانشناختی

مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی*؛ سودابه پاشایی؛ معصومه ظهیری سروری؛ جعفر میرزایی؛ مریم زارع

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 63-81

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر ارتقاء کیفیت زندگی معتادان در ابعاد سلامت جسمانی و روانشناختی طراحی شده است. روش: تعداد 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش ...  بیشتر

stress
مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 82-89

چکیده
  هدف: نظر به گسترش روزافزون مصرف مواد مخدر در جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اطلاعات نوجوانان درباره مواد اعتیاد آور و سپس بررسی نقش آموزش در تغییر میزان آگاهی پایه ریزی گردید.روش: طرح نیمه تجربی، بر روی 60 دانش آموز دبیرستانی انجام، میزان اطلاعات عمومی آنان درباره مواد اعتیاد‌آور سنجیده شد. 4 جلسه آموزشی در مورد انواع مواد اعتیاد ...  بیشتر

stress
بررسی مقایسه‌ای دینداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادین به مواد مخدر، معتادین در حال ترک و افراد غیر معتاد

خاتون پورمودت؛ ضرغام عارفی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، ، صفحه 90-100

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ دینداری و رابطه آن با پرخاشگری در معتادین، معتادین در حال ترک و غیر‌معتادین به مواد مخدر است.  روش: در این مطالعه علی- مقایسه‌ای و همبستگی، تعداد 64 نفر معتاد، 51 نفر معتاد درحال ترک و 99 نفر غیر معتاد به روش در دسترس انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه دینداری خدایاری‌فرد(1385) و پرسشنامه پرخاشگری اهواز ...  بیشتر