با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر بهزیستی هیجانی، سرسختی روانشناختی و بهبود بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

ریحانه مصلحی؛ زهره لطیفی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.58904.5210

چکیده
  مقدمه: دیابت شایع‌ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسمی با عوارض مخرب است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش خود شفابخشی (کدهای شفابخش) بر بهزیستی هیجانی، سرسختی روانشناختی و بهبود بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: این  پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی  دو گروهی (آزمایشی و گواه) سه مرحله ای (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

خدیجه یوسفی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شهرزاد سراوانی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55611.4980

چکیده
  مقدمه: بیماری ام‌اس ماهیت مزمن و پیشرونده­ای دارد و بر جنبه­های مختلف زندگی فرد اثر می­گذارد و از افکار وی تأثیر می­پذیرد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به ام‌اس بود. روش: در این پژوهش توصیفی همبستگی بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

علیرضا آقایوسفی؛ مریم شاهنده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 39-49

چکیده
  چکیده هدف: عوامل خطر متفاوتی برای بیماری عروق کرونر مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار آن دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه علی خشم و سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونر بود. روش: در این مطالعه علّی- همبستگی، جامعه آماری را کلیه بیماران مبتلا به نارسایی عروق ...  بیشتر