با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با تصویر بدنی منفی و باورهای غیرمنطقی زنان متقاضی جراحی زیبایی: نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان

سرور خبازثابت؛ علی پولادی ریشهری؛ مولود کیخسروانی؛ محمدرضا بحرانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1401، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.60727.5327

چکیده
  مقدمه: در چند دهه اخیر برداشت‌های تازه‌ای از زیبایی شده و زیبایی به عنوان جذابیت و بی‌نقص‌بودن تعریف می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین برازش مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با تصویر بدنی منفی و باورهای غیرمنطقی با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر بود. روش: روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

خدیجه یوسفی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ شهرزاد سراوانی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1400، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.30473/hpj.2021.55611.4980

چکیده
  مقدمه: بیماری ام‌اس ماهیت مزمن و پیشرونده­ای دارد و بر جنبه­های مختلف زندگی فرد اثر می­گذارد و از افکار وی تأثیر می­پذیرد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس سرسختی روانشناختی و تصویر بدنی ادراک‌شده در بیماران مبتلا به ام‌اس بود. روش: در این پژوهش توصیفی همبستگی بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

stress
اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربۀ جراحی پستان

غلامعلی افروز؛ مجتبی دلیر؛ مریم صادقی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1396، ، صفحه 180-195

چکیده
  مقدمه: جراحی برای درمان سرطان پستان از رایج ترین درمان هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر تصویر بدنی، امید به زندگی و شادکامی در زنان با تجربه جراحی پستان انجام گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان ...  بیشتر

stress
مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی

حمید پورشریفی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ محمد احمدی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1396، ، صفحه 86-103

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه‌ی مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی-جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی، با بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی-فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی انجام شد. روش: در این مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی، 70 نوجوان دختر چاق و 72 نوجوان دختر دارای وزن طبیعی به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه-ای یک‌مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان ...  بیشتر

stress
نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش طرح‌واره‌های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان است. روش: جامعه آماری شامل همه زنان متأهل پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی تهران است.200 نفر به روش نمونه­گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. آن‌ها مقیاس طرح‌واره جنسی اندرسن و سیرانوسکی، پرسشنامه تصویر تن فیشر و شاخص کارکرد جنسی زنان را تکمیل کردند. ...  بیشتر

کارکرد جنسی زنان: نقش طرحواره های جنسی و تصویر بدنی

مینا مجتبایی؛ هایده صابری؛ عزیزه علیزاده

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 45-60

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش طرحواره­های جنسی و تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان انجام شده است. روش: جامعه آماری شامل همه زنان متأهل پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی تهران می‌باشد.200 نفر به روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. آنها مقیاس طرحواره جنسی اندرسن و سیرانوسکی، پرسشنامه تصویر تن فیشر و شاخص کارکرد جنسی زنان را ...  بیشتر

طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در زنان مبتلا به چاقی

مریم بیدادیان؛ هادی بهرامی احسان؛ حمید پورشریفی؛ شقایق زهرایی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 22-39

چکیده
  هدف: چاقی یکی از مشکلات تهدیدکننده سلامتی و دومین عامل عمده قابل ­پیشگیری مرگ است که شیوع آن روبه افزایش است. شایع­ترین پیامد درمان چاقی در میان بزرگسالان، بازگشت وزن است و اولین هدف در این حیطه باید جلوگیری از بازگشت وزن تدریجی باشد. پژوهش حاضر به منظور تعیین قدرت پیش‌بینی عوامل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی در نگهداری وزن افراد مبتلا ...  بیشتر

مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار

هدی عصار کاشانی؛ رسول روشن؛ علیرضا خلج؛ جمیله محمدی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 70-80

چکیده
  چکیدههدف: چاقی یکی از مشکلاتی است که سلامت افراد جامعه را تهدیدمیکند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنیافراد چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار صورت گرفته است.روش: برای این منظور مجموعا 214 نفر شامل 73 فرد چاق (مراجعهکننده به بیمارستان مصطفی خمینی تهران)، 61 فرد دارای اضافه وزن و80 فرد با وزن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. ...  بیشتر