با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1398، ، صفحه 52-67

https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان شفقت به خود با افسردگی در زنان دارای سرطان پستان با میانجیگری اضطراب مرگ بود.روش: این پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مرکز پزشکی مهدیه، بیمارستان امام خمینی، بیمارستان فیروزگر و بیمارستان پارس ...  بیشتر

اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران

مجید صفاری نیا؛ شیدا شریفی ساکی؛ هادی احمدی

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1395، ، صفحه 21-33

چکیده
  هدف: مرور خاطرات به‌صورت کلامی یا غیرکلامی یک نوع ارتباط بین فردی است که افراد مسن یا بیماران مبتلابه اختلال‌های شناختی بابیان احساسات خود، فرصتی را برای تعاملات اجتماعی به وجود می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران است. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل مردان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

علیرضا آقایوسفی؛ مهدی دهستانی؛ شیدا شریفی ساکی

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 5-18

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی ـ رفتاری بر کاهش خستگی سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش: از بین مراجعین بیمارستان امام خمینی (تهران در سال 1392) 30 نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به‌صورت تصادفی منتسب شدند. گروه‌ها قبل از آموزش و پس از آموزش به مقیاس خستگی ناشی از سرطان اوکمیاما و همکاران ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش مدیریت استرس درکاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین

مریم آخته؛ احمد علی پور؛ شیدا شریفی ساکی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1393، ، صفحه 120-129

چکیده
  هدف: مشکلات و حوادثی مختلفی که در زندگی انسان رخ می دهد حالات روحی و روانی فرد را دستخوش تغییر می کند. سقط مکرر جنین نیز یکی از رخداد هایی است که بر هیجانات زنان تاثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف نقش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب و فرانگرانی در زنان دارای سقط جنین مکرر انجام شد. روش: جامعه این مطالعه زنان داری مشکل ...  بیشتر