نویسنده = احمد علیپور
تعداد مقالات: 21
1. تاثیر مقابله درمانگری بر زیست نشانگرهای ایمنی شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 169-183

10.30473/hpj.2021.54522.4903

فهیمه امینی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد


3. رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 52-67

10.30473/hpj.2019.39663.3959

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب


5. اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 151-167

مهسا قربانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی


6. ارزیابی اثربخشی مداخلات روانشناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت در مادران باردار و وزن تولد نوزادان ایشان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 118-135

منصوره فضیلتی؛ علامعلی افروز؛ احمد علیپور؛ صدیقه حنطوش زاده


8. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور


9. عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 5-20

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی


10. اثر پیش‌بین سبک‌های مقابله‌ای اجتناب و جبران افراطی بر سلامت عمومی

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 51-62

فاطمه نوربالا؛ هادی بهرام احسان؛ احمد علیپور


12. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 129-140

الهه اسلمی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ فاطمه نجیب


13. نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی و سبک فرزندپروری با چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 41-52

سیده زهرا علی بخشی؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ مهناز علی اکبری دهکردی


14. مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های دلبستگی افراد دارای اختلال هویت جنسی با افراد بدون اختلال هویت جنسی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 97-115

مهشید جعفرزاده؛ احمد علیپور؛ محمد اورکی؛ عزیز رضا قاسم زاده


16. اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 21-31

املیا میرزامحمدعلائینی*؛ احمد علیپور؛ احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه هریس


17. مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 82-89

محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی


18. تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 42-55

زینب شریف عسکری؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علیپور؛ مجید صفاری نیا


19. بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی در دیابت (DES-SF)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 50-59

مریم زارع؛ احمد علی‌پور؛ زینب شایقیان؛ فائزه خالقی دلاور؛ حسنیه شهریاری؛ فاطمه امیرآبادی


20. نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماریهای قلبی– عروقی: ملاحظاتی در قلمرو پیشگیری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 32-45

احمد علیپور؛ علی احمدی ازغندی؛ زهرا مه آبادی


21. مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 68-80

مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی