نویسنده = احمد علیپور
تعداد مقالات: 8
2. رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 52-67

10.30473/hpj.2019.39663.3959

شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب


3. اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 151-167

مهسا قربانی؛ احمد علیپور؛ مهناز علی اکبری دهکردی


4. ارزیابی اثربخشی مداخلات روانشناختی خانواده محور بر رضامندی زوجیت در مادران باردار و وزن تولد نوزادان ایشان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 118-135

منصوره فضیلتی؛ علامعلی افروز؛ احمد علیپور؛ صدیقه حنطوش زاده


5. خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل‌کننده شفقت‌خود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 85-98

ضحی سعیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ احمد علیپور


6. عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 5-20

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی


8. مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 82-89

محمدرضا مختاری؛ محمد ناظر؛ احمد علیپور؛ پروین آقامحمدحسنی