با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سالمخواری عصبی (ORTO-15)

عارفه اسکندری؛ مصطفی نعیمی؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت الله فراهانی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1401، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.61206.5372

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر آماده‌سازی نسخه فارسی مقیاس سالم‌خواری عصبی و ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی آن بود. روش: در پژوهش همبستگی حاضر، 639 نفر از افراد 18 تا 65ساله ساکن شهر تهران که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، مورد آزمون قرار گرفتند. نسخه فارسی مقیاس سالم‌خواری عصبی پس از طی مراحل ترجمه - بازترجمه، تنظیم و همراه ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات متمرکز بر والد در درمان چاقی کودکان و نوجوانان: یک مرور سیستماتیک

مریم فرخ نیا؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی؛ فرمهر ابطحی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59603.5262

چکیده
  مقدمه: در سال­های اخیر، برای درمان چاقی کودکان، به مداخلات رفتاری سبک زندگی متمرکز بر والد، توجه بیشتری شده است. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی مروری بر اثربخشی مداخلات متمرکز بر والد در درمان چاقی کودکان و نوجوانان، و با هدف فرعی بررسی میزان ریزش در مطالعات انتخاب شده انجام شد. روش: 1476 مقاله بین سال­های 2021-1957 میلادی، با انواع ...  بیشتر