با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا

صدیقه خیاطان مصطفوی؛ اصغر آقایی؛ محسن گل پرور

دوره 7، شماره 27 ، آذر 1397، ، صفحه 62-80

https://doi.org/10.30473/hpj.2018.37466.3814

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی- اسلامی بر استرس، اضطراب، افسردگی در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی دو‌گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) سه مرحله‌ای پیش آزمون-پس‌آزمون- پیگیری) بود. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به فیبرومیالژیا بودند که ...  بیشتر