با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
رابطه باورهای فراشناختی و خوددلسوزی با مشکلات تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت

مرضیه رمضانخانی؛ رضا گل پور

دوره 12، شماره 46 ، مرداد 1402، ، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/hpj.2023.62528.5454

چکیده
  مقدمه: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیکی است که بر ابعاد مختلف زندگی فرد مبتلا تاثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خوددلسوزی با مشکلات تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت انجام‌ شده است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که تعداد 167 نفر از  بیماران دیابتی مجتمع آموزشی - درمانی ...  بیشتر