با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی سلامت
اثربخشی مداخلات متمرکز بر والد در درمان چاقی کودکان و نوجوانان: یک مرور سیستماتیک

مریم فرخ نیا؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی؛ فرمهر ابطحی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1401، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.30473/hpj.2022.59603.5262

چکیده
  مقدمه: در سال­های اخیر، برای درمان چاقی کودکان، به مداخلات رفتاری سبک زندگی متمرکز بر والد، توجه بیشتری شده است. بر این اساس، این مطالعه با هدف اصلی مروری بر اثربخشی مداخلات متمرکز بر والد در درمان چاقی کودکان و نوجوانان، و با هدف فرعی بررسی میزان ریزش در مطالعات انتخاب شده انجام شد. روش: 1476 مقاله بین سال­های 2021-1957 میلادی، با انواع ...  بیشتر